Na de brand: Veilige plekken voor Rohingya-kinderen hard nodig

De enorme brand die vorige week maandag door 's werelds grootste vluchtelingenkamp Cox’s Bazaar in Bangladesh raasde, vernietigde vorige week niet alleen het leven van Rohingya-vluchtelingen, ook hun huizen en scholen werden vernietigd.

In het kamp, dat ruim 120.000 vluchtelingen huisvest, zijn 163 leerruimtes verwoest. Daardoor kunnen 13.226 Rohingya-kinderen niet naar school. Ook de veilige plek die de schoolruimtes boden, is er nu niet meer. Save the Children schat dat het meer dan drie maanden duurt om dit weer op te bouwen. 
 
Herbeleving
Voor sommige kinderen was de brand een herbeleving, want ze vluchtten ooit uit Myanmar omdat hun dorpen in brand waren gestoken. Het mentale gezondheidsteam van Save the Children vertelt dat kinderen weigeren te eten of te spelen. Sommige kinderen kunnen niet slapen en rennen weg voor ingebeeld vuur. Een Rohingya-leraar zegt: “Het was een vreselijke ervaring voor zowel mij als mijn vrouw die ook lerares is. We konden niks redden: geen boeken, schriften, schoolborden… alles werd verbrand. Ook onze persoonlijke bezittingen vielen ten prooi aan het vuur. Nu hebben we geen plek om de leerlingen te zien, naar hun zorgen te luisteren en er te zijn voor elkaar." De leraar heeft vooral zorgen om de jongere kinderen. “Ze hebben het op dit moment niet over leren, ze hebben nu honger en ze hebben dringend behoefte aan kleding. Ze hebben nachten doorgebracht onder slechts een dekzeil."
 
Veilige plek
Onno van Manen, directeur van Save the Children in Bangladesh zegt: “Gezien de beperkte ruimte in de dichtbevolkte kampen, zijn deze 163 leerruimtes van cruciaal belang geweest voor meisjes en jongens. Voor hen is dit de enige veilige plek om te spelen en te leren. Ik maak me zorgen om de pubermeisjes waarvan hun ouders hen beperken in hun bewegingsvrijheid. Soms vanwege culturele normen en angst voor mogelijk misbruik. Voor meer dan 13.000 kinderen is niet alleen hun opleiding, maar ook deze veiligheid nu volledig onbereikbaar. Sommige kinderen verblijven al vier jaar in dit kamp. Alle hoop die ze hadden op een opleiding is letterlijk in vlammen opgegaan."
 
Duurzaam herbouwen
Van Manen: “We gaan onze faciliteiten herbouwen en nu op een duurzamere manier. We zullen sterkere, meer brandwerende materialen gebruiken. Er moeten uitgebreide evacuatieplannen komen. We zullen blijven pleiten voor een betere kwaliteit en formeel erkend en geaccrediteerd onderwijs voor Rohingya-kinderen." Na de brand heeft Save the Children noodvoedselrantsoenen verstrekt, 20 mobiele kindvriendelijke ruimtes ingericht en werkt het aan psychologische eerste hulp aan jonge kinderen die door de brand zijn getraumatiseerd. 

Save the Children werkt samen met partnerorganisaties om het onderwijs zo snel mogelijk te hervatten, al is dat onder het dekzeil.