Zorgen om kinderen in Toeslagenaffaire

Afgelopen week werd via het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend dat tussen 2015 en 2020 zo’n 1.115 kinderen van gedupeerden van de Toeslagenaffaire uit huis zijn geplaatst.

Een uithuisplaatsing is een ontzettend ingrijpende maatregel voor zowel de kinderen als ouders en volgens het het VN-Kinderrechtenverdrag (IVRK) mag het dan ook alleen plaatsvinden onder zeer bijzondere omstandigheden.

Een uithuisplaatsing alleen op basis van armoede en schuldenproblematiek is in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag. Het is onduidelijk of de 1.115 kinderen van gedupeerden van de Toeslagenaffaire uit huis zijn geplaatst vanwege de schuldenproblematiek van hun ouders of vanwege andere redenen. Het is daarom belangrijk om te onderzoeken waarom de kinderen van hun ouders zijn gescheiden en hoe deze situatie zo snel mogelijk kan worden opgelost in het belang van het kind.

Recent heeft Save the Children onderzoek laten uitvoeren door het Verwey-Jonker Instituut naar het Nederlandse voorbehoud op artikel 26 VN-Kinderrechtenverdrag; het zelfstandig recht voor kinderen op sociale zekerheid. Nederland is het enige land ter wereld dat een voorbehoud heeft gemaakt bij dit artikel. Sociale voorzieningen en toeslagen worden nu nog aan ouders uitbetaald. Maar omdat niet alle ouders in Nederland deze gelden ontvangen, raken sommige kinderen hierdoor tussen wal en schip.

Het onderzoek identificeerde acht verschillende groepen kinderen die getroffen worden door dit voorbehoud, waaronder kinderen van ouders die vanwege (verdenking van) fraude worden gekort op hun uitkering, zoals de kinderen in de Toeslagenaffaire. Bij publicatie van het Verwey-Jonker onderzoek werd reeds gewaarschuwd voor de schadelijke gevolgen van het voorbehoud op artikel 26 voor kinderen in deze 8 groepen. Nu ook uit het CBS onderzoek blijkt hoe groot de gevolgen zijn voor kinderen en hun gezinnen, tot uithuisplaatsing aan toe, worden deze zorgen enkel onderstreept.
 

>