10 jaar na de ramp in Bangladesh: zijn de werkomstandigheden veranderd?

Tien jaar geleden stortte in Bangladesh kledingfabriek Rana Plaza in. 1134 mensen kwamen om het leven. Hoewel er actie werd ondernomen om dingen te verbeteren, is er nog steeds niet genoeg veranderd.

Winkels liggen nog steeds vol met producten waar mens & milieu voor zijn uitgebuit. Het is tijd voor een wet die bedrijven verplicht om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.  

Met het wetsvoorstel Verantwoord en Duurzaam Internationaal Ondernemen krijgen bedrijven een zorgplicht, om te onderzoeken of er in hun productieketen geen mensenrechten en milieunormen worden geschonden.  Save the Children is aangesloten bij het Initiatief Duurzaam & Verantwoord Ondernemen (IDVO) en ondersteunt deze initiatiefwet volledig. 

Na de brand in Rana Plaza werd het Bangladesh Akkoord ingevoerd. Modemerken, vakbonden en belangenorganisaties ondertekenden een juridische overeenkomst die veiligheidsinspecties verplicht stelt. Werknemers mogen nu werk weigeren als het niet veilig is en kunnen een klacht indienen als de omstandigheden onveilig zijn. Toch zijn er een paar merken die dit verdrag niet hebben ondertekend, waaronder Levi’s, Disney en Urban Outfitters. Mede daarom is het zo belangrijk dat het wetsvoorstel door de Tweede Kamer komt.

Lees hier meer over de wet

Wat doet Save the Children 
Wij maken deel uit van de WNCB Alliantie (Work, No Child’s Business). Binnen deze alliantie zetten de deelnemende organisaties zich in tegen kinderarbeid en voor goed fulltime onderwijs voor ieder kind. 
  
Samen strijden tegen kinderarbeid 
Wereldwijd is gemiddeld één op de tien kinderen in de leeftijd van vijf tot zeventien jaar aan het werk. ‘Work, No Childs Business’ zet zich, samen met gemeenschappen, scholen, overheden, NGOs, vakbonden en bedrijven in om te zorgen dat kinderen en jongeren niet hoeven te werken, maar goed onderwijs genieten en (later) fatsoenlijk werk verrichten.  
  
Sectoren  
In de gebieden waar we werken, hebben we sectoren bekritiseerd waar in de productie een hoog percentage kinderarbeid voorkomt. Hier werken we samen met bedrijven om kinderarbeid in het productieproces aan te pakken. Het gaat om de volgende sectoren: goud/mijnbouw, textiel en schoenen, natuursteen, cacao, en informeel en huishoudelijk werk. 

In India werkt Save the Children met kinderen die het risico lopen in de textielindustrie terecht te komen. Dit doen we door middel van lobby, voorlichting en scholing. 

Lees meer over de WNCB-alliantie

Dit bericht heeft betrekking op artikel 32 van het Kinderrechtenverdrag: 
Kinderen moeten beschermd worden tegen kinderarbeid.

Onze oprichter, Eglantyne Jebb, heeft de eerste versie van het Kinderrechtenverdrag bedacht en aan de Volkenbond (de voorloper van de VN) gepresenteerd. Dit verdrag is aangenomen en bestaat vandaag de dag uit 45 artikelen. Save the Children is de grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie en beschermt en waarborgt dit verdrag al meer dan 100 jaar. 

>