Speaking Minds biedt jongeren een podium

Hoe mooi zou het zijn als gemeenten voor hun beleid voor praktisch opgeleide jongeren, de jongeren zelf vraagt wat zij nodig hebben? Met de komst van Speaking Minds ging er op dat vlak een droom van Marjolein Weidema in vervulling. 

Ook scholieren zijn blij met dit initiatief. Leerlingen Ridvan (18) en Gideon (18) uit Delft deden met hun klas mee aan het project. ‘Goed om te weten dat onze mening telt!’
 
Armoede en geldproblemen
Vanuit het thema Youth Empowerment (zie kader) zorgt Speaking Minds ervoor dat beleidsmakers van gemeenten direct in contact komen met jongeren. Voor hen een uitgelezen kans om te vertellen waar ze tegenaan lopen, wat ze nodig hebben én advies te geven. In dit project speelde het thema armoede en geldproblemen de hoofdrol, maar Speaking Minds behandelt op scholen ook thema’s als veiligheid, seksualiteit en klimaat. Marjolein (Expert Children’s and Youth Participation bij Save the Children) begeleidde de klas van beide jongens en is benieuwd hoe Ridvan en Gideon terugkijken op het project. 
 
Direct contact
Ridvan: “Waarom is het belangrijk dat jongeren op praktijkscholen hieraan meedoen?” Marjolein: “Omdat jullie zo zelf kunnen vertellen wat je écht belangrijk vindt en waar je tegenaan loopt. We weten dat op praktijkscholen, het mbo en het vmbo veel scholieren zitten waar armoede en geldproblemen vaker een rol spelen. Met jullie adviezen kan de gemeente direct aan de slag en dit eventueel meenemen in hun beleid. En omdat het een schoolproject is, doe je dit onder schooltijd en ben je er geen extra tijd aan kwijt!” 
 
Anonieme brievenbus
Marjolein: “De gemeente vroeg aan jullie wat leerlingen die in armoede opgroeien nodig hebben. Weten jullie nog wat het advies was van jullie groepje?” Gideon: “Ons idee was een anonieme brievenbus. Veel jongeren praten niet over hun geldproblemen. Ze schamen zich of zijn bang ermee gepest te worden. Daarom bedachten we de brievenbus op een onopvallende plek in school waar je een briefje met jouw telefoonnummer of mailadres kunt stoppen. Daar is de gemeente nu mee bezig!” 

Ridvan: “Veel leerlingen moeten soms wel een uur fietsen omdat er geen geld is voor de bus of trein. Ons idee was een OV-studentenkaart voor leerlingen van het praktijk- en entreeonderwijs. Zo is er minder uitval. De gemeente vertelde dat dit heel duur is en dus waarschijnlijk niet gaat lukken. Jammer.” 

Zo trots op de leerlingen
Marjolein: “Leerlingen komen elke keer met zulke goeie ideeën. Daar gaan ze 6 weken lang een dag per week mee aan de slag. Hun advies werken ze onder andere uit via een zelfontworpen fotobord. Tijdens de slotbijeenkomst gebruiken ze dat in hun presentatie aan alle betrokken medewerkers én de wethouder. Superspannend, elke keer weer. Maar wat ben ik trots op jullie; dat jullie er staan en met zulke goede adviezen komen.”
 
Je mening telt
Ridvan en Gideon zijn ook benieuwd naar de plannen van Marjolein met Speaking Minds. “Ik heb grote dromen! Dus hoop ik dat elke gemeente in Nederland alle praktisch opgeleide jongeren bereikt, hen continu vragen stelt en naar ze luistert. Dat jongeren weten dat hun mening belangrijk is. Dan heeft Speaking Minds een belangrijk doel bereikt.” Beide jongens zijn het er over eens dat het project heel nuttig is. “Het was leerzaam en zinvol. We weten nu beter de weg naar de gemeente en door onze adviezen kunnen er ook echt dingen veranderen!”
 
Meer weten? Check speakingminds.nl

Wat is Youth Empowerment?
Speaking Minds is een voorbeeld van een programma binnen het thema Youth Empowerment (YE) van Save the Children. Met YE moedigen we wereldwijd jongeren en jongvolwassenen via allerlei programma’s aan om de controle te pakken over hún leven. Dat doen we door hen skills aan te leren op het gebied van sociale vaardigheden, communicatie en hun eigenwaarde een boost te geven. Op deze manier denken zij mee over oplossingen voor hun eigen uitdagingen (zoals armoede en geldproblemen), hoe zij deze aan kunnen pakken en om actie te ondernemen. Door deze doelgroep te ondersteunen komen zij meer in hun kracht te staan en maken ze daadwerkelijk gebruik van hun mensenrechten als hun recht op overleven, bescherming, ontwikkeling en participatie. Een uitgelezen kans om zo het welzijn en levenskansen van jongeren in de toekomst te verbeteren.

Lees meer over Youth Empowerment
>