Werven op straat of aan de deur

Aan de deur, op straat of op evenementen kunt u wervers van Save the Children tegenkomen. De wervers dragen rode Save the Children kleding en een badge met ID en ze vragen nooit om geld. Wij hebben geen collecteweek en zullen dus ook nooit met collectebussen langs de deuren gaan. Het enige wat onze wervers vragen is om een formulier in te vullen voor een structurele machtiging.

Waarom straat- en deurwerving?
Het werven van nieuwe donateurs aan de deur of op straat is voor ons van groot belang. Mede door de structurele donateurs die via straatwerving en de huis-aan-huis werving geworven worden, kan Save the Children kinderen in de hele wereld een betere toekomst geven.

Waar vindt deze week huis-aan-huis werving plaats?
In het overzicht hieronder ziet u in welke buurten deze week straat- en huis-aan-huis werving gepland is. Niet alle ingeplande buurten worden ook daadwerkelijk in deze week bezocht.