Werven op straat of aan de deur

Aan de deur, op straat of op evenementen kunt u wervers van Save the Children tegenkomen. De wervers dragen rode Save the Children kleding en een badge met ID en ze vragen nooit om geld. Wij hebben geen collecteweek en zullen dus ook nooit met collectebussen langs de deuren gaan. Het enige wat onze wervers vragen is om een formulier in te vullen voor een structurele machtiging.

Waarom straat- en deurwerving?
Het werven van nieuwe donateurs aan de deur of op straat is voor ons van groot belang. Mede door de structurele donateurs die via straatwerving en de huis-aan-huiswerving geworven worden, kan Save the Children kinderen in de hele wereld een betere toekomst geven.

Op welke tijdstippen?
Huis-aan-huiswerving vindt uitsluitend plaats van 09.00 uur tot 21.00 uur op werkdagen en van 10.00 uur tot 20.00 uur op zaterdagen. Buiten deze tijden, op zondagen en op officieel erkende feestdagen zullen wij niet aan de deur werven. Wel kan er op zondagen werving op straat of op evenementen plaatsvinden.

Waar vindt deze week huis-aan-huis werving plaats?
Op de website geefgerust.nl zie je in welke buurten deze week straat- en huis-aan-huis werving gepland is. Let op: het gaat hierbij om huis-aan-huiswerving van alle goede doelen in Nederland, dus niet alleen van Save the Children.