Waarom adverteren jullie op tv? Dat moet wel heel erg duur zijn.

Wij willen meer aandacht voor de problemen waar kinderen mee te kampen hebben. En we willen alles in het werk stellen om de betrokkenheid en de financiering hiervoor te vergroten. Daarbij voelen we ons zeer verantwoordelijk om elke euro die wordt geïnvesteerd in fondsenwerving zo goed mogelijk te laten renderen.

Gebleken is dat investering in tv-spots zeer veel resultaat oplevert. Zeker omdat we waar mogelijk gebruik maken van uitzendtijd tegen gereduceerd tarief of door de tv-spot als ‘stopper’ in te zetten. Dat betekent dat onze commercial gratis wordt ingezet als er een keer ruimte is ontstaan die niet is verkocht aan andere partijen.

Ja, ik wil helpen!