Waarom zie ik dezelfde kinderen steeds terug in de filmpjes?

We willen het aantal kinderen dat we volgen zo beperkt mogelijk houden en zetten daarom hetzelfde beeld langere tijd in. Zeker als het gaat om zieke kinderen en kinderen in nood, is het belangrijk om de impact van camera’s tot een absoluut minimum te beperken. De ouders/verzorgers van de kinderen in onze filmpjes hebben toestemming gegeven om hun kind te volgen. Daarvoor zijn we hen zeer dankbaar. Dankzij hen kunnen we het verhaal van hun kinderen symbool maken voor de nood van miljoenen kinderen wereldwijd. Want ook vandaag zijn er veel kinderen zoals Emon en Jackson die je steun heel hard nodig hebben om te overleven.