Kunnen kinderen als Emon niet geadopteerd worden?

Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen zich het best ontwikkelen in de liefdevolle omarming van hun eigen ouders of familie, en in de eigen omgeving. Wij vinden dat adoptie alleen een optie is als er echt geen enkele andere mogelijkheid meer is.

Het merendeel van de straatkinderen heeft ouders of naaste familie. We richten ons op hereniging met familie en ondersteunen de gezinnen met het vinden van werk en geven voorlichting over goede zorg en preventie van huiselijk geweld: in veel samenlevingen is een ‘hardhandige opvoeding’ nog de norm. We geven voorlichting over opvoedingsmethoden aan ouders en op scholen, grijpen in bij tekenen van huiselijk geweld en begeleiden ouders en kinderen die hiermee te maken hebben.

Als er geen hereniging met familie kan plaatsvinden, zorgen we voor opvang in door overheid gecontroleerde instituten en pleegzorg. Hierbij ondersteunen we de overheid bij het inrichten van kwalitatief goede jeugdzorg en opvang en de lokale overheid bij het vinden van passende plekken voor individuele kinderen.