Staat deze spot op zichzelf?

Nee, Save the Children vraagt via diverse middelen aandacht en steun voor straatkinderen aan het Nederlands publiek. Daarnaast werkt ons lobby team ook aan het versterken van de positie van straatkinderen via de politiek.

Ja, ik wil straatkinderen helpen