Wat doet Save the Children voor straatkinderen in Bangladesh?

Save the Children werkt 24/7 aan het in veiligheid brengen van straatkinderen. Onze opvangcentra bieden hen dag en nacht bescherming. Daar krijgen zij een warm bed, voedsel en schone kleren. Er zijn veel kinderen zoals Emon rond het centraal station in Dhaka leven. Onze medewerkers maken contact met straatkinderen, winnen hun vertrouwen en bieden hen een veilige plek in de opvangcentra.
De opvanghuizen bieden naast de meest urgente behoefte als veiligheid en voedsel ook de mogelijkheid om naar school te gaan. Maatschappelijk werkers en artsen beoordelen hun fysieke en mentale gezondheid en geven de nodige zorg.

De opvangcentra zijn geen duurzame oplossing voor kinderen. De meeste kinderen zijn niet in het bezit van een identiteitsbewijs, waardoor zij geen aanspraak kunnen maken op de hulp van jeugdzorg. We werken samen met de overheid om de kinderen een identiteit te geven en een plek in het hulpsysteem van jeugdzorg. Samen proberen we om de kinderen weer in een veilige thuis omgeving te brengen of anders in het opvangsysteem van de overheid (pleegzorg of instellingen).

Ja, ik help mee!