Vanaf wanneer geldt mijn belastingvoordeel?

Alle schenkingen die plaatsvinden na de ingangsdatum van de Overeenkomst Periodiek Schenken, kun je in dat kalenderjaar aftrekken als periodieke gift.