Het lijkt alsof Save the Children zich alleen inzet voor Palestijnse kinderen? Helpen jullie ook Israëlische kinderen?

Wij helpen kinderen daar waar het het hardst nodig is, daar waar de armoede het grootst is en de mensenrechtenschendingen het hevigst. Dagelijks zetten onze teams zich wereldwijd in voor de meest kwetsbare kinderen, zodat ook hun rechten nageleefd kunnen worden.
 
Save the Children maakt zich grote zorgen om de grote impact van het conflict tussen Israël en de Palestijnse gebieden op kinderen aan beide kanten van de ‘grenzen’.
 
We komen op voor kinderrechten en zetten ons in om kinderen te beschermen tegen geweld en misbruik. Op de Westelijke Jordaanoever hebben onze teams meer dan honderden kinderen geholpen te rehabiliteren nadat ze waren gearresteerd of vastgehouden. Samen met partnerorganisaties ondersteunen we ook gezinnen waarvan huizen zijn gesloopt, zorgen we voor voedsel voor gezinnen in Gaza die het meest zijn getroffen door het geweld en psychologische ondersteuning voor kinderen en hun families.
 
Save the Children roept alle partijen op in dit conflict om het geweld zo snel mogelijk te beëindigen, voordat er nog meer onschuldige burgers worden gedood. Naast een wapenstilstand kan alleen een diplomatieke oplossing leiden tot een duurzame oplossing, waardoor zowel de Israëlische als de Palestijnse bevolking een veiliger toekomst tegemoet kan treden.