Skip to main content

Save the Children veroordeelt aanvallen op ziekenhuizen in de sterkst mogelijke bewoordingen en roept op tot het respecteren van internationaal humanitair recht en de bescherming van burgers en civiele infrastructuur tegen aanvallen. Dit gaat niet alleen over het vermijden van burgers, ziekenhuizen en scholen tijdens militaire operaties. Partijen in een conflict moeten ook specifieke maatregelen nemen om deze te beschermen tegen aanvallen. Plichtdragers die hun verplichtingen niet nakomen, moeten ter verantwoording worden geroepen. 

Het is noodzakelijk dat dit onafhankelijk wordt onderzocht en dat de verantwoordelijken ter verantwoording worden geroepen. Het ziekenhuis was één van de 20 ziekenhuizen in het noorden van de Gazastrook die te maken hadden met evacuatiebevelen van het Israëlische leger. Volgens de WHO was het onmogelijk om het evacuatiebevel uit te voeren gezien de huidige onveiligheid, de kritieke toestand van veel patiënten en het gebrek aan ambulances, personeel, beddencapaciteit in het gezondheidssysteem en alternatieve opvang voor de ontheemden.