Hoeveel donateurs worden via deze methode geworven?

Via huis-aan-huis werving worden er in heel Nederland jaarlijks gemiddeld zo’n 500.000 nieuwe donateurs geworven, verspreid over alle goede doelen. In 2020 kwam 32% van al onze inkomsten vandaan bij particulieren. Een groot deel hiervan is gaan doneren dankzij ons huis-aan-huis fondsenwervingskanaal.