Moeten wervers een bepaald aantal donateurs werven om aan hun loon te komen?

Het is niet ongebruikelijk dat er aanvullend, bovenop een basissalaris, een eventuele prestatiebeloning wordt betaald aan de wervers, echter:
  • Uitsluitend stukloon (uitbetaling door het wervingsbureau per geworven donateur) is niet toegestaan en vindt dus ook nooit plaats.
  • Er is geen sprake van een minimum aantal te werven donateurs.
  • Het risico ligt bij de wervingsbureaus en niet bij de goede doelen. In de relatie wervingsbureau goed doel is er meestal sprake van ‘no cure, no pay’.