Waarom doen goede doelen aan huis-aan-huis werving?

Huis-aan-huis werving is voor een ons een belangrijke methode om nieuwe structurele donateurs te werven. Donateurs die meerdere jaren donateur blijven, dragen bij aan de continuïteit van ons werk. Zij blijven gemiddeld 5 jaar donateur. Zo is het mogelijk om langjarige projecten als ontwikkelingshulp en het aanvullen en in stand houden van het Kindernoodhulpfonds te (blijven) financieren. Bovendien is persoonlijk contact voor ons heel belangrijk om ons verhaal te kunnen vertellen aan het publiek. Naast het fondsenwervende karakter van deur-aan-deur werving, draagt dit kanaal ook enorm bij aan het bereik van voorlichting en informatie over ons werk bij het bredere publiek.