Geef kinderen een goede start

Geen enkel kind dient honger te hebben of ziek te zijn. Net als hun moeders, trouwens. In de gebieden waar dat wel gebeurt, zet Save the Children zich met hart en ziel in. 

Acht uur lang wandelen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, terwijl je op het punt staat te bevallen. Dat betekent de hele Afsluitdijk over, of lopend van Eindhoven naar ’s-Hertogenbosch. Het is voor ons nauwelijks te bevatten, maar voor Cassandra uit Mozambique was het de enige optie. Een orkaan verwoestte twee maanden eerder haar hele dorp. Scholen, zorginstellingen, haar huis: alles was weg. Dus moest ze wel, voor zichzelf en baby Francisco. 

Van levensbelang

Save the Children zet zich voor deze kinderen en hun moeders in. We verstrekken maaltijden en voedingssupplementen en zorgen voor schoon drinkwater en toiletten. We stimuleren het geven van borstvoeding en geven voorlichting over het belang van gevarieerd en voedzaam eten. Kinderen die ondervoed zijn, krijgen Plumpy’Nut, zeer voedzame pindapasta waaraan proteïnen, vitaminen en mineralen zijn toegevoegd. Zo ook Amin uit Bangladesh. Hij is één jaar oud en was ernstig ondervoed. Zijn moeder vluchtte met hem toen hij in zeer slechte staat verkeerde. Gelukkig bereikten ze net op tijd het vluchtelingenkamp, waar Amin zorg en eten krijgt. Kueter: ‘Ik vind het mooi te zien dat we met een vrij eenvoudige behandeling een kind met ondervoeding in korte tijd kunnen helpen. Het kind heeft daar zijn hele verdere leven profijt van.’

Grote impact

Het zijn vrouwen als Cassandra en kinderen als Francisco voor wie Save the Children het verschil maakt. Als grootste onafhankelijke kinderhulporganisatie ter wereld beschermen we kinderen en geven hen een goede start. De cijfers laten zien dat dat hard nodig is. Elke dag sterven er 14.795 kinderen onder de vijf jaar. Ze worden getroffen door ziektes als malaria en tbc, diarree en ondervoeding. Anne Marie Kueter, die voor Save the Children Nederland hulpprojecten in het buitenland begeleidt: ‘Als een kind ondervoed is, ontwikkelt het zich niet goed. Het heeft een groeiachterstand en de hersenontwikkeling blijft achter. Ondervoeding heeft een enorme impact op het hele leven, de gevolgen zijn niet meer terug te draaien. Daarom is het zo belangrijk dat we er op tijd bij zijn.’ 

Help je mee?

Help je mee? Als een van de grootste hulporganisaties bereikt Save the Children de meest kwetsbare kinderen. Wat er ook nodig is, wij zijn er voor ze. Onvoorwaardelijk. Zonder de hulp van Save the Children waren Francisco en Amin misschien een van de miljoen baby’s die jaarlijks voor hun eerste levensjaar overlijden. Met steun van onze donateurs zorgen we voor een goede start voor moeders en baby’s wereldwijd. En daar is niet veel voor nodig. Voor maar 25 euro extra op je uitzetlijst kun je vrouwen als Cassandra helpen haar baby een goede start te geven. Doe je mee?