Uw gift tot twee keer zoveel waard m.b.v. de belastingdienst!

Schenk met belastingvoordeel

Belastingvrij schenken
Wilt u, zonder dat het u extra geld kost, meer kinderen kans op een toekomst geven? Belastingvrij schenken kan! Als u via een schriftelijke overeenkomst aan Save the Children schenkt, betaalt de Belastingdienst mee aan uw gift. Hierdoor kunt u met hetzelfde bedrag meer doen voor kinderen die in situaties verkeren waar hun rechten geschonden worden.

Belasting voordeel
Hoeveel belastingvoordeel u geniet is afhankelijk van de belastingschijf waarin u valt. Belastingvrij schenken noemen we dat. Voor meer informatie over de aftrekbaarheid van uw gift, gaat u naar de website van de belastingdienst.
Bereken snel wat uw belastingvoordeel is. 

Schriftelijke overeenkomst
Vanaf 1 januari 2014 is een notariële akte niet meer nodig om de schenking zonder drempel en plafond aftrekbaar te laten zijn voor de inkomstenbelasting. Dit kan door middel van een schenkingsovereenkomst die u met ons afsluit. Voor ons als stichting is dit een positieve verandering; immers, door een onderhandse akte gezamenlijk af te sluiten in plaats van een notariële akte bespaart dit kosten.

Wat te doen
Door op de onderstaande overeenkomstformulieren te klikken komt u bij de formulieren. Beide formulieren kunt u online invullen, uitprinten en naar onderstaand adres sturen. Wij vullen dan de overige invulvelden in en sturen u een formulier terug.
Overeenkomstformulieren

Het is mogelijk om uw schenking via een automatische machtiging te laten verlopen. Wij zullen dan elke periode (maand/kwartaal/jaar) automatisch het bedrag van uw rekening incasseren. Klikt u op het onderstaande machtigingsformulier deze kunt u uitprinten, invullen en meesturen met de overeenkomst.

Machtigingsformulier

Save the Children Nederland
t.a.v. Donateursservice
Postbus 82061
2508 EB Den Haag

Schenken met een notariële akte
Mocht u de overeenkomst via een notaris willen laten verlopen dan is dit nog steeds mogelijk. Neem dan contact met ons op.

Meer info
Mocht u nog vragen hebben neem dan contact op met de donateursservice. Dit kan op 070-338 4444 of via de e-mail donateursservice@savethechildren.nl.