Een op de twee gevluchte kinderen uit Oekraïne is angstig en bezorgd over toekomst

Nederland scoort slecht op toegang tot gezondheidszorg en informatie over beschikbare diensten blijkt uit onderzoek van Save the Children. 

Kinderen die de oorlog in Oekraïne zijn ontvlucht, worstelen met hun mentale gezondheid en hebben vaak moeite om zich aan hun nieuwe situatie aan te passen. Ze voelen zich in hun gastland minder gelukkig, zijn angstig, rusteloos en eenzaam en maken zich zorgen over de toekomst. Die gevoelens worden versterkt als er geen fysiek onderwijs wordt gevolgd. Jongeren vanaf 16 jaar ervaren meer negatieve gevoelens dan jongere kinderen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Save the Children onder ruim 1000 kinderen van 12 tot 18 jaar en hun verzorgers in acht Europese landen, waaronder Nederland. 

De helft van de kinderen onder de 16 jaar ervaart meer angst sinds zij Oekraïne zijn ontvlucht, bij kinderen van 16 jaar en ouder stijgt dit tot 78%. 57% van de kinderen voelt zich een beetje of veel minder gelukkig. Bij de oudere kinderen vanaf 16 jaar ligt dat percentage op 66%. Twee op de vijf kinderen (44%) geeft aan zich eenzaam te voelen en 55% maakt zich zorgen over de toekomst. 

Uit het onderzoek blijkt dat Oekraïense kinderen die naar school gaan, zich minder vaak eenzaam voelden. Voor de zomer was het aantal inschrijvingen op school in Europa voor kinderen die de oorlog in Oekraïne waren ontvlucht zorgwekkend laag. Gemiddeld ging een op de drie kinderen niet naar school. Daarbij gaf 1 op de vier kinderen aan –door alle onzekerheid- niet van plan te zijn om naar school te gaan. In Nederland staan inmiddels bijna alle Oekraïense kinderen ingeschreven op school, al blijft de vraag of het onderwijs in alle gevallen passend is door de druk op scholen en leerkrachten in het algemeen.  

Onbekendheid met beschikbare diensten en mentale gezondheidszorg 
Vooral in Nederland weten kinderen (51%) en hun ouders of verzorgers (68%) niet waar zij terecht kunnen voor hulp, waar te sporten, een hobby uit te oefenen of waar zij terecht kunnen voor medische of mentale hulp. Daarin scoort Nederland opvallend slechter dan het gemiddelde. Gemiddeld liggen deze percentages op 36% voor de kinderen en 59% voor de ouders.  

Meer dan de helft van de ondervraagde kinderen denkt dat hun situatie zal verbeteren door vriendschap te sluiten met kinderen uit het gastland (57%), door te gaan sporten of hun hobby's uit te oefenen (56%) en de lokale taal te leren (54). Jongens melden aanzienlijk vaker dan meisjes dat zij verlangen naar vrienden in hun gastgemeenschap (respectievelijk 64% en 52%). 

Ondersteuning vanuit overheden blijft nodig 
Oekraïense kinderen en volwassenen voelen zich in het algemeen welkom in de ontvangende landen. Toch zijn er veel gevoelens van angst en eenzaamheid. Daarom roept Save the Children de overheid op een cruciale rol te blijven spelen bij de ondersteuning van kinderen, zodat problemen als angstig zijn en zich ongelukkig voelen niet uitgroeien tot langdurige mentale gezondheidsproblemen. Lees hier wat Save the Children doet voor kinderen die hun thuisland hebben moeten ontvluchten.

"Kinderen en hun ouders of verzorgers willen terug naar huis, maar het is onzeker op welke termijn dat kan. De EU en de nationale regeringen moeten er opnieuw voor zorgen dat kinderen uit Oekraïne hun recht op bescherming, gezondheid en onderwijs ten volle kunnen genieten en zich echt kunnen ontplooien in hun gastland”, zegt Pim Kraan, directeur van Save the Children Nederland.  

Lees de Nederlandse samenvatting hier

Bekijk hieronder de ervaringen van drie kinderen die moesten vluchten voor het geweld in hun thuisland Oekraine.

Kateryna

Ivan

Aleksandr

>