Dringende oproep: Voorkom een verloren generatie Syrische kinderen

UNHCR, UNICEF, Save the Children, World Vision en hun partners roepen vandaag overheden, hulporganisaties en het publiek op om een ‘No Lost Generation’ strategie te steunen en zo een generatie Syrische kinderen te redden van een leven in wanhoop met verminderde kansen en een gebroken toekomst.

Onder de hashtag #childrenofsyria wordt een grote publieke campagne gelanceerd, waarbij social media wordt ingezet om invloedrijke steunbetuigers en publieke fondsen te werven.

“De toekomst van deze kinderen komt in het gedrang, maar er is nog een kans om ze te redden,” zei VN Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen António Guterres. “De internationale gemeenschap moet antwoorden op deze crisis met onmiddellijke en grootschalige internationale hulp.”

Syrische kinderen zijn de meest kwetsbaren van alle slachtoffers in het conflict dat al bijna drie jaar duurt, zeggen de vier organisaties. Kinderen zien hun familieleden en dierbaren gedood worden, hun scholen zijn verwoest en hun hoop is verloren. Ze hebben lichamelijke of psychische littekens. Kinderen zijn daarnaast het meest kwetsbaar voor de ergste vormen van uitbuiting, zoals kinderarbeid, rekrutering voor gewapende groepen, gedwongen huwelijken en ander geweld.

Er zijn meer dan een miljoen Syrische vluchtelingkinderen, waarvan er meer dan 425.000 jonger zijn dan vijf jaar. De meerderheid van hen is gevlucht naar Egypte, Irak, Jordanië, Libanon of Turkije. Onder hen zijn bijna 8000 kinderen die hun familie kwijt zijn. De situatie voor de meer dan drie miljoen ontheemde kinderen in Syrië is nog nijpender.

UNHCR, UNICEF, Save The Children, World Vision en hun partners in de regio zullen volgende week in Koeweit op de donor conferentie voor Syrië 1 miljard dollar vragen voor programma’s die in samenwerking met overheden en lokale gemeenschappen veiligheid, onderwijs, psychologische hulp en bescherming tegen uitbuiting, misbruik en geweld bieden. Er worden projecten ontwikkeld om te komen tot meer sociale cohesie en stabiliteit.

Deze projecten richten zich op de verbetering van structuren voor kinderbescherming, die inspelen op de behoeften van meisjes, jongens en families met een hoog risico op misbruik, verwaarlozing, uitbuiting en geweld.

Het initiatief zal de toegang vergroten tot kwalitatief goed onderwijs door de invoering van versnelde curricula voor kinderen die niet naar school zijn geweest, beroepsopleidingen, het opleiden van leraren en het creëren van een veilige omgeving voor de kinderen. 

In Syrië is veilige toegang tot onderwijs voor ontheemde kinderen cruciaal. Het initiatief “No Lost Generation” zal orthopedagogische en psychosociale hulp bieden aan kleuters en kinderen die niet naar school gaan.

“Als het geld dat nodig is er niet komt zullen miljoenen Syrische kinderen eeuwig last hebben van hun traumatische ervaringen.” zei Guterres. “ Hun toekomst en de toekomst van hun land staat op het spel.”

De website nolostgeneration.org vertelt de verhalen van de kinderen die getroffen zijn door het conflict en laat zien waarom het investeren in kinderen niet alleen voor de huidige slachtoffers van de oorlog zo belangrijk is, maar ook dat het zeer waardevol is voor de toekomst van Syrië en de omringende landen.

Eerder werd het ‘Regional Response Plan’ en het ‘Syrian Humanitarian Assistance Response Plan’ gelanceerd. Hopelijk wordt daarin een groot deel van het benodigde bedrag gevonden.