Geen gewapende strijdkrachten op scholen

Vandaag worden bij de Verenigde Naties (VN) in Genève nieuwe richtlijnen voor de bescherming van scholen en universiteiten tegen militair gebruik gelanceerd. Gewapende strijdkrachten van VN-lidstaten en non-gouvernementele gewapende groepen krijgen het verzoek zes eenvoudige richtlijnen te incorporeren in hun militaire beleid en af te zien van het gebruik van onderwijsvoorzieningen voor militaire doeleinden.

Door de vaak centrale ligging van scholen en universiteiten, de aanwezigheid van faciliteiten zoals toiletten en keukens hebben zij vaak een aanzuigende werking op militaire strijdkrachten. Zo werden in het afgelopen decennium in ten minste 25 landen onderwijsvoorzieningen gebruikt als militaire basis, wapenarsenalen en detentiecentra. Hierdoor lopen niet alleen leerlingen en leraren direct gevaar, ook de fysieke infrastructuur van scholen en universiteiten wordt hierdoor vaak vernietigd. Daarnaast kan de langdurige aanwezigheid van strijdkrachten in scholen een vernietigend effect op het onderwijs hebben. Het verstoort de onderwijs- en leeractiviteiten en kinderen kunnen worden blootgesteld aan rekrutering en seksueel geweld. Met name meisjes worden om deze reden vaak thuisgehouden door hun familie, wat zeer nadelig uitpakt voor hun leerprestaties.

De lancering van de richtlijnen vormt het hoogtepunt van meer dan twee jaar van uitgebreid overleg met overheden, militairen, VN-organisaties en maatschappelijke organisaties, waaronder Save the Children. De richtlijnen zijn in zichzelf niet juridisch bindend en hebben geen invloed op de bestaande verplichtingen uit hoofde van het internationaal recht. De richtlijnen respecteren het internationaal recht zoals het nu is; ze stellen geen wijzigingen voor. Ze voorzien in een praktisch hulpmiddel om te voorkomen dat scholen en universiteiten deel uit gaan uitmaken van de frontlinies tijdens oorlog.

Zie voor meer informatie http://www.protectingeducation.org/