Kinderen kwetsbaar in ebola-crisis

Ebola is een zeer besmettelijke en vaak dodelijk virus. Het wordt verspreid door contact met lichaamsvloeistoffen (zoals zweet, ontlasting enbloed) van besmette mensen en het eten van besmette. Er is op dit moment nog geen vaccinatie of behandeling mogelijk. De helft van de besmette mensen en dieren overlijdt. De kans op overleven is het grootst voor diegenen die verzorgd worden in speciaal ingerichte klinieken.

De ebola-uitbraak heeft grote gevolgen voor kinderen. Niet alleen vormen zij een grote risicogroep, zij worden ook hard getroffen wanneer het virus (één van) hun ouders treft.
 
Naast behandeling van de zieken en het zorgvuldig begraven van de overledenen, zijn voorlichting en preventie de sleutels tot het indammen van de epidemie. De angst overheerst echter bij iedereen en het taboe op ebola belemmert de hulpverlening. Besmette mensen worden letterlijk thuis verstopt en verzorgd door hun naasten uit angst om in een kliniek in isolement te sterven. Kinderen van aan ebola overleden ouders, lopen het risico verstoten te worden door hun gemeenschap.
 
Het openbare leven is in hoge mate ontwricht. Mensen raken elkaar niet meer aan en mijden veelal openbare ruimtes, zoals markten. Scholen en overheidsinstellingen zijn grotendeels dicht, complete wijken worden afgegrendeld en de reguliere gezondheidszorg is ontoereikend door de immense stroom ebola-patiënten. Kinderen kunnen al weken niet naar school, zonder enig uitzicht op verandering.  Elke dag overlijden er in Guinee, Liberia, Sierra Leone en Liberia 4 mensen aan ebola. Gezien de besmettelijkheid en de ernst van de ziekte is het van groot belang dat ebola zo snel wordt ingedamd, maar ook omdat het de reguliere gezondheidszorg in de weg staat.
 
Aan diarree of malaria overlijden dagelijks bijna 1.000 mensen, waarvan de helft nog kind is. Zwangere vrouwen ontvangen geen medische controle en moeten thuis bevallen zonder de begeleiding van een verloskundige. Zij kunnen niet terecht in klinieken, omdat deze veelal dicht zijn en diegene die open zijn draaien overuren om ebola patiënten te verzorgen.
 
Save the Children werkt in Guinee, Sierra Leone en Liberia. We stellen medische benodigdheden en faciliteiten beschikbaar, zoals beschermende kleding en we bouwen speciale ebola klinieken. Daarnaast geven we voorlichting over preventie van ebola, trainen gezondheidswerkers en bieden psychosociale hulp aan kinderen. Onze gezondheidswerkers reizen –met gevaar voor eigen leven – van dorp naar dorp om zieke mensen te identificeren en om de bevolking uit te leggen welke voorzorgsmaatregelen zij daadwerkelijk moeten nemen om ebola besmetting te voorkomen. Zij werken bovendien samen met lokale overheden om ervoor te zorgen dat ook de reguliere gezondheidszorg door kan gaan.
 
De ebolacrisis eist een hoge tol van deze West-Afrikaanse landen. Zoals bijvoorbeeld het straatarme Liberia dat juist aan het opkrabbelen was uit een jarenlange burgeroorlog.. Uw steun is hard nodig om het virus te kunnen bezweren, zodat kinderen weer naar school kunnen en weer veilig op kunnen groeien. Geef vandaag nog.
 
Benieuwd naar het laatste nieuws rondom ebola en de hulpverlening van Save the Children? Klik dan hier om naar onze speciaal ingerichte pagina over ebola te gaan.
 

*Gegevens van 26 september 2014