Kindersterfte flink gedaald

De Verenigde Naties hebben vandaag haar jaarlijkse statistieken over kindersterfte bekend gemaakt. Uit de gegevens blijkt dat sinds 1990 de levens van bijna 100 miljoen kinderen -inclusief 24 miljoen pasgeborenen - zijn gered. Het aantal kinderen dat sterft aan ziektes die te voorkomen zijn zoals malaria, longontsteking en uitdroging bij diarree is gehalveerd van ruim 12 miljoen in 1990 naar 6,3 miljoen in 2013 per jaar. 

Landen als Ethiopië en Malawi hebben geïnvesteerd in sterkere gezondheidssystemen. Er is geïnvesteerd in meer artsen, verloskundigen en gezondheidsmedewerkers. Tevens zijn de klinieken binnen het bereik van de armste inwoners, ook op financieel gebied. Goed nieuws dus!

Maar er is ook minder goed nieuws. Het aantal sterfgevallen onder pasgeborenen neemt langzamer af dan de sterftecijfers van oudere kinderen. Dit is een onaanvaardbare situatie. Save the Children vindt dat twee miljoen sterfgevallen onder pasgeboren baby’s voorkomen hadden kunnen worden als er tijdens de bevalling opgeleide gezondheidsmedewerkers aanwezig waren. Elk jaar bevallen 40 miljoen vrouwen over de hele wereld zonder een getrainde hulp zoals een vroedvrouw of  verloskundige. 

Met de juiste aanpak en het juiste beleid kunnen we de wereldwijde kindersterfte cijfers nog verder omlaag krijgen. Save the Children roept de internationale gemeenschap dan ook op om in de nieuwe reeks wereldwijde ontwikkelingsdoelen actief werk te maken van het voorkomen van kindersterfte.