Rampen stapelen zich op in Zuid-Soedan

Juba, Zuid-Soedan. Naar schatting 2,5 miljoen Zuid-Soedanese kinderen worden bedreigd door ondervoeding, geweld en misbruik. Kinderen worden gericht aangevallen en vermoord in veel delen van het land sinds het geweld in december vorig jaar is uitgebroken. Tienduizenden families zijn hun huis ontvlucht en leven nu verspreid over het land in kampen of in de bossen. Als er niet snel extra hulp komt, zullen 50.000 kinderen onder de vijf jaar mogelijk sterven door ondervoeding.

Sabine Copinga van Save the Children is in Zuid Soedan. Copinga: “Rampen stapelen zich op in Zuid-Soedan. Honger en geweld bedreigen een hele generatie van ’s werelds jongste natie. Duizenden kinderen zijn hun ouders kwijtgeraakt in de chaos van de oorlog. Vele andere kinderen hebben hun ouders verloren door het geweld.  Zij zwerven alleen door bossen of komen uitgeput, angstig en aangeslagen in een van de vele kampen aan.
 
Gevluchte kinderen in de diverse opvangkampen moeten nu nieuwe problemen het hoofd bieden, terwijl zij amper zijn bijgekomen van het geweld. Bovendien hebben zij vaak een lange, gevaarlijke reis achter de rug op zoek naar een veilige plek. Velen zijn getuige geweest van wreedheden en de dood van familie en vrienden. Of ze zijn zelf slachtoffer geworden van verminking of rekrutering door diverse gewapende groeperingen. Zij worden  nu bedreigd door honger, ontvoering en seksueel misbruik.
 
Save the Children heeft € 25.000 beschikbaar gesteld uit haar kindernoodhulp fonds om hen te herenigen met familie. De kinderrechtenorganisatie heeft een landelijke database opgezet, waarin alleenstaande kinderen en ouders die hun kind vermissen worden geregistreerd. Het systeem koppelt beiden aan elkaar en dan kunnen de kinderen terug naar de plek waar zij zo naar verlangen: hun ouders of familie. Tot die tijd vangt Save the Children de kinderen op en biedt hen een veilige plek. 

Geef ook op giro 809 en help kinderen in Zuid-Soedan.