Save the Children en Defence for Children werken samen op het gebied van zorg voor de jeugd in Nederland

Op 25 juni 2014 tekenden Aloys van Rest (directeur Defence the Children) en Holke Wierema (directeur Save the Children) een samenwerkingsovereenkomst voor de komende drie jaar. Met deze samenwerking willen de organisaties de krachten bundelen om beter zicht te houden op de gevolgen van de transitie van de zorg voor de jeugd van provincies naar gemeenten. Save the Children versterkt zo haar activiteiten voor kinderen in Nederland. De samenwerking moet ervoor zorgen dat het Verdrag inzake de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties toegepast wordt en dat de rechtspositie van kinderen in Nederland verbetert.

Door de krachten te bundelen kan in het licht van de huidige veranderingen op effectievere wijze worden opgekomen voor kinderen die hulp nodig hebben. Save the Children zal daarom de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children ondersteunen. Deze helpdesk heeft een tweeledig doel: er wordt rechtstreekse juridische hulp verleend aan kinderen, ouders en professionals en anderzijds levert de helpdesk belangrijke informatie over de wijze waarop kinderrechten in de praktijk vorm krijgen in Nederland.

Holke Wierema: “Save the Children is er voor kinderen waar ook ter wereld. Elk kind heeft het recht om veilig op te groeien en zich te ontwikkelen. Ook in Nederland zijn kinderen voor wie dit niet vanzelfsprekend is en daar wil Save the Children wat aan doen.”

Aloys van Rest: “Met de steun van Save the Children wordt de Kinderrechtenhelpdesk versterkt en kan extra aandacht gegenereerd worden voor de kinderen die hulp nodig hebben.”