Save the Children in actie om ebola te bestrijden

De ebola-epidemie in West Afrika is de grootste uitbraak van dit virus ooit. In de getroffen landen zijn al meer dan 2.127 mensen besmet, waaronder veel kinderen. Het dodental ligt op 1.145 mensen en stijgt nog iedere dag. Save the Children besteedt € 25.000 uit haar KinderNoodhulpFonds aan de ebola-uitbraak in Liberia. Hiermee dragen wij onder meer bij aan de bouw van een centrum met 40 bedden in de provincie Bong om besmette mensen op te vangen. We trainen gezondheidsmedewerkers om te achterhalen waar en hoe besmettingen hebben plaatsgevonden. En tot slot trainen we kinderwelzijnsorganisaties en medewerkers om bewustwording over de oorzaak en de gevaren van het ebola-virus te creëren. Zo leggen we uit wat de symptomen zijn en wat er moet gebeuren als iemand die symptomen vertoont.
 

Het virus
Overdracht van ebola tussen mensen gebeurt als je in aanraking komt met lichaamsvocht (zoals zweet, bloed of uitscheidingen als braak of ontlasting), o.a. tijdens het verzorgen van de zieke, maar ook na dat een persoon is overleden blijft het virus besmettelijk. Of het om ebola gaat, kan alleen bevestigd worden via 6 laboratoriumtesten. Ebola werd voor het eerst in 1976, in het toenmalige Zaïre, vastgesteld. Het virus leefde waarschijnlijk in vleermuizen, die via andere dieren uiteindelijk mensen hebben besmet.

Projecten in Liberia
Save the Children is al een lange tijd werkzaam in Liberia. Na een jarenlange burgeroorlog krabbelt het land weer op, maar de meerderheid van de bevolking leeft nog steeds onder de armoedegrens. Met name voor meisjes is de situatie schrijnend. Er is veel seksueel geweld en een gebrek aan goed onderwijs en medische zorg. Zo vangen we bijvoorbeeld straatmeisjes op in een speciaal opvanghuis waar ze versneld onderwijs krijgen. Dit project ligt momenteel –wegens de Ebola crisis- helaas stil. Alle scholen in Liberia zijn tijdelijk gesloten en niet-essentiële overheidsmedewerkers zijn een maand met verlof gestuurd. De maatregelen zijn volgens president Ellen Johnson Sirleaf bedoeld om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Er is veel hulp nodig om de getroffen gebieden te steunen. De ebola-uitbraak in West-Afrika zal de komende maanden alleen maar erger worden, zo verwacht de Wereldgezondheidsorganisatie.