Tot nu toe honderdduizenden Filipino's geholpen met geld Giro555

Dankzij de giften van mensen in Nederland hebben honderdduizenden mensen in de Filipijnen de eerste maanden na de tyfoon levensreddende hulp ontvangen. Van de totale opbrengst die binnenkwam voor de actie ‘Help slachtoffers ramp Filipijnen’ is tot nu toe bijna een kwart – 8,6 miljoen euro – besteed.

Vandaag publiceren de Samenwerkende Hulporganisaties de eerste tussenrapportage over de hulpverlening in de eerste drie maanden na de ramp in de Filipijnen. Hulporganisaties hebben geld van Giro555 tot nu toe vooral besteed aan voedselhulp, noodhulppakketten met onder andere pannen en dekens, medische zorg en schoon drinkwater.

Actievoorzitter Henri van Eeghen is op dit moment in het rampgebied om te zien hoe de situatie daar nu is. “Het verschil met drie maanden geleden is groot. Duizenden tonnen puin zijn geruimd. Straten zijn schoongeveegd. Mensen proberen hun leven weer op te pakken.

Maar er moet nog een heleboel gebeuren. De omvang van de ramp is immens. Hulporganisaties verleggen hun focus op dit moment steeds meer van noodhulp naar wederopbouw. Die wederopbouw gaat nog jaren duren.” Met geld van Giro555 blijven hulporganisaties zich de komende twee jaar inzetten om zoveel mogelijk mensen weer een toekomstsperspectief te bieden.

Hulporganisaties zetten zich in voor alle vormen van hulp, maar leggen de komende tijd extra focus op huizenbouw en het creëren van inkomstenbronnen. ”Mensen willen zelf weer een leven opbouwen, zonder hulp, met eigen inkomsten. Het creëren van nieuwe inkomstenbronnen in een ineengestorte lokale economie wordt de komende tijd één van de grootste uitdagingen”, aldus Van Eeghen.

In totaal gaven Nederlanders ruim 36 miljoen euro aan Giro555. Dit bedrag wordt verdeeld over de 9 deelnemende hulporganisaties. Minimaal 91% gaat naar hulpverlening ter plaatse. Het overige geld wordt gebruikt voor actiekosten (1,8%), zoals vormgeving, website en voor apparaatskosten (7%), zoals beoordelen, controleren en verantwoorden van hulpprogramma´s vanuit Nederland.

Het is bijna vier maanden geleden dat tyfoon Haiyan over de Filipijnen raasde. Duizenden mensen werden gedood, 4,1 miljoen mensen verloren hun huis en 14,1 mensen werden afhankelijk van één of andere vorm van hulp. Nederlanders kwamen massaal in actie om geld in te zamelen via Giro555.

“De aandacht voor de ramp was overweldigend. Filipino´s vragen ons voortdurend hun dankbaarheid over te dragen aan het Nederlands publiek”, aldus Van Eeghen. “Ik heb diep respect voor de veerkracht van de mensen hier. Hun kracht en optimisme zijn misschien wel de belangrijkste drijfveren voor vooruitgang.”

Hier vindt u de volledige tussenrapportage.