Twee maanden na Haiyan

Het is inmiddels twee maanden geleden dat tyfoon Haiyan de Filipijnen trof. De gevolgen ervan zijn nog altijd zichtbaar. 14,1 miljoen mensen zijn getroffen, waaronder zo’n 5,9 miljoen kinderen. Save the Children ondersteunt de bewoners die  met man en macht werken aan de wederopbouw.

Save the Children zal 1,1 miljoen mensen ondersteunen voor een totaalbedrag van € 100 miljoen over een periode van 3 jaar. Er is momenteel een staf van ruim 100 mensen actief zowel voor de coördinatie in Manilla als voor de hulpverlening in het gebied. We hebben mensen op Leyte, Cebu en Panay Islands. Save the Children houdt zich bezig met bescherming van kinderen, water/sanitatie/hygiëne, gezondheid, voeding en onderdak.

In totaal zijn tot nu toe 316,781 mensen van de nodige hulp voorzien waarvan 180,000 kinderen.

In Leyte werden voedingssupplementen gegeven aan 1662 kinderen tussen 6 en 23 maanden om te voorkomen dat ze ondervoed raken. Daarnaast worden sterk ondervoede kinderen en zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven geholpen. Ook wordt er rijst uitgedeeld (5kg per persoon per maand) aan 60,000 mensen. En er zijn trainingen voor schoolhoofden en district supervisors die werken aan de (weder)opbouw van het onderwijssysteem.

Er zijn 28 veilige speelplekken opgezet waar kinderen veilig kunnen leren en spelen. We hebben ruim 400.000 liter schoon drinkwater geleverd aan de slachtoffers in de meest getroffen gebieden. Voor studenten hebben we lampen uitgedeeld die op zonne-energie werken. Zo kunnen ze, bij gebrek aan elektriciteit, zelfs in de avonduren verder leren. Daarnaast kregen 10.722 mensen pakketten met benodigdheden als dekzeilen, zeep, waterzuiveringstabletten en jerrycans.

Op Panay hebben we tot nu toe 79.155 mensen bereikt met onderdak. Ook hier zijn huishoudelijke pakketten uitgedeeld voor 10.890 huishoudens. 35 medewerkers voor veilige speelplekken kregen een tweedaagse opfriscursus voor het begeleiden van de kinderen. De ‘Back to School Clean Up’ campagne was zeer succesvol en heeft er op tien scholen voor gezorgd dat 5469 leerlingen terug naar school konden. Ook zijn er 30 reparatiepakketten uitgedeeld aan scholen. In totaal hebben  2413 kinderen van zes maanden tot vijf jaar voedingssupplementen ontvangen om te voorkomen dat ze ondervoed raken.  Een grote watertank voor 5,500 families wordt gerepareerd en schoongemaakt.

Klik hier voor meer informatie over het werk dat Save the Children verricht in de Filipijnen.