Verklaring uitreiking award aan Tony Blair

Op 19 november jl. heeft Save the Children VS tijdens een speciaal gala de Global Legacy Award aan Tony Blair uitgereikt. Dit jaar was het gala-evenement gericht op inspanningen om kinderen een sterkere start te geven in het leven door middel van basisgezondheidszorg en vroegschoolse educatie. De heer Blair ontving de award voor zijn leidende rol gedurende de G8-top in Gleneagles in 2005. 

Tijdens deze top slaagde de heer Blair erin de G8 landen te overtuigen om zich in te zetten voor het uitbannen van de wereldwijde armoede en 40 miljard dollar aan schulden kwijt te schelden aan de minst ontwikkelde landen. Dit heeft er mede voor gezorgd dat arme landen in staat werden gesteld om goede vooruitgang te boeken op de zogenoemde millennium ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties millenniumdoelstellingen. Deze doelen gaan onder meer over het verminderen van het aantal moeders en kinderen dat wereldwijd ieder jaar sterft aan behandelbare ziekten zoals longontsteking, malaria en pasgeboren complicaties te versnellen. De award ging dus niet over bijvoorbeeld zijn rol in het Midden-Oosten. Save the Children werkt in het hele Midden-Oosten. Ons beleid hierover is duidelijk en kunt u vinden op onze website.
 
Save the Children bestaat uit 30 leden en we werken voor de rechten van kinderen in 120 landen. De award aan Tony Blair betrof een onderscheiding die werd uitgereikt door Save the Children USA, niet door Save the Children Nederland. Save the Children Nederland was vooraf niet op de hoogte gesteld van de onderscheiding aan Blair. Save the Children Nederland zou hierin een andere keuze hebben gemaakt. We begrijpen dat er mensen zijn die negatief reageren op deze award en betreuren de ophef die is ontstaan. Om deze reden heeft Save the Children Nederland Save the Children USA verzocht de award in te trekken.