Zorgen om kinderen in Gaza en Israël

Save the Children maakt zich grote zorgen om de gevolgen die het conflict tussen Israël en Gaza heeft op de kinderen in deze gebieden. Een op de vijf slachtoffers van het escalerende geweld in Gaza is kind. Save the Children waarschuwt dat dit aantal zal blijven stijgen totdat er een blijvende oplossing voor het conflict komt.

Kinderen in Gaza en Zuid-Israël worden geconfronteerd met angstaanjagende gebeurtenissen waar geen enkel mens ooit getuige van zou moeten zijn. Het gebruik van explosieve wapens in dichtbebouwde woonwijken en willekeurige raketaanvallen brengen kinderen in gevaar. De afgelopen dagen waren angstaanjagend voor kinderen in zowel Gaza als Israël. Het is onaanvaardbaar dat 1 op de 5 slachtoffers kind is terwijl dit een conflict tussen volwassenen betreft.

Kinderen waarmee we bij eerdere geweldsuitbarstingen hebben gewerkt, ervaren hun nachtmerries en angst opnieuw. Onze psychosociale medewerkers hebben honderden kinderen en families thuis en in ziekenhuizen bezocht, maar worden belemmerd door de riskante situatie. Naar schatting hebben ten minste 25.000 kinderen psychosociale ondersteuning nodig om hun trauma te verwerken. Bovendien zijn duizenden mensen tijdelijk hun huis ontvlucht, waardoor kinderen hun veilige thuishaven kwijt zijn. 

Het merendeel van de slachtoffers in Gaza zijn burgers, waarvan 20% bovendien nog kind is. Het aantal doden, gewonden en ontheemden neemt toe, evenals het aantal verwoeste huizen. Kinderen en gezinnen in het zuiden van Israël staan ook doodsangsten uit door de honderden raketten die zijn geland in Israël. 

Save the Children roept alle partijen op in dit conflict om het geweld zo snel mogelijk te beëindigen voordat er nog meer onschuldige burgers worden gedood of worden gedwongen om in angst te leven. 
Behalve een wapenstilstand, weten we ook dat enkel een diplomatieke oplossing kan leiden tot een blijvende oplossing, waardoor zowel Israeliërs als Palestijnen een veilige toekomst tegemoet kunnen gaan. We roepen bovendien op om de blokkade van Gaza, die het welzijn van kinderen en hun families bedreigt, te beëindigen.