Elke dag slaan 3.600 Syriërs op de vlucht, de helft nog kind

Afgelopen zomer heeft het aanhoudende conflict in Syrië een wereldwijde vluchtelingencrisis aangewakkerd. Meer dan 11,5 miljoen Syriërs zijn gevlucht voor het geweld, de helft ervan is kind. Zo beleeft Griekenland een toestroom aan vluchtelingen dat 750% hoger ligt dan het jaar ervoor. Tweederde van de vluchtelingen in Griekenland komt uit Syrië.

Daar bovenop meldde de VN in juli jl. te moeten snijden in haar voedselhulp aan Syrische vluchtelingen, als gevolg van een tekort aan financiering. Pim Kraan, directeur van Save the Children: "Slechts een klein percentage van de Syrische vluchtelingen haalt Europa. De meest kwetsbaren blijven achter, beschoten, gebombardeerd en afgesloten van voedsel en medicijnen. Nu de steun aan miljoenen Syrische vluchtelingen in vluchtelingenkampen door geldnood verder onder druk komt te staan, staan families voor een onmogelijke keuze: terug naar het oorlogsgebied of het risico lopen op de vlucht te verdrinken.”

In de afgelopen 8 maanden hebben 870.204 Syriërs hun land ontvlucht. Dat zijn gemiddeld 3.616 mensen per dag. Per 25 augustus 2015 zijn er 4.089.023 vluchtelingen, 51,1% van hen is kind. Dit aantal staat nog los van de ruim 7,6 miljoen ontheemden, mensen die in Syrische zelf op de vlucht zijn geslagen voor het aanhoudende geweld.

Deze vluchtelingencrisis vraag volgens Save the Children om een aantal drastische maatregelen. Save the Children roept op tot:

1.   hulp aan de 11,5 miljoen Syriërs in nood, waaronder 6 miljoen kinderen;

2.   VN-onderhandelingen over onvoorwaardelijke en vrije toegang tot het land;

3.   einde aan alle belegeringen en het achterhouden van humanitaire hulp;

4.   open vluchtwegen naar buurlanden voor alle vluchtelingen;

5.   het naar draagkracht verdelen van Syrische vluchtelingen over welvarende landen.

Kinderen betalen een zware prijs door het falen van de internationale gemeenschap een oplossing te vinden voor deze humanitaire tragedie.