Gemarginaliseerde kinderen blijven achter in strijd tegen kindersterfte

Het nieuwe rapport ‘Lottery of Birth’ van Save the Children toont aan dat er, 15 jaar na de start van de millenniumdoelen, nog steeds een grote ongelijkheid is in de bestrijding van kindersterfte tussen gemarginaliseerde kinderen en hun welvarende leeftijdsgenootjes.

De wereldwijde inspanning om kindersterfte te voorkomen heeft een additionele 10 miljoen kinderen gered sinds 2000. Voor sociaal, economisch of door etniciteit gemarginaliseerde kinderen is de impact van deze inspanningen in driekwart van de onderzochte landen echter vele malen kleiner.
 
Het rapport laat zien dat de plaats en de leefomstandigheden waarin een kind geboren wordt, nog steeds bepalend zijn of een kind een kans heeft op een toekomst. Een kind dat geboren wordt in een arm gezin in Indonesië heeft 2,5 keer zoveel kans om voor de vijfde verjaardag te sterven als een kind dat in de hoogste inkomensgroep wordt geboren. Deze ongelijkheid is sinds 2002 verdubbeld.
 
Pim Kraan, directeur van Save the Children: “De kans om voor je vijfde verjaardag te sterven lijkt op een loterij. Beland je in een wieg bij een welgesteld gezin en op een plek waar medische zorg toegankelijk is, dan is je kans om te overleven vele malen groter. Deze oneerlijke loterij druist in tegen het recht van kinderen op een gelijke start in het leven. Het is zorgwekkend dat ondanks alle inspanningen op sommige plekken de ongelijkheid toe- in plaats van afneemt.”
 
Voor het rapport is een analyse van diverse data uit 87 lage – en middeninkomenslanden gemaakt. In 78% van de landen is minstens één groep achtergebleven in het terugdringen van kindersterfte en in 16% is de ongelijkheid zelfs in alle bevolkingsgroepen toegenomen.
 
Volgends de kinderrechtenorganisatie is het mogelijk om deze ongelijkheid te verminderen. Een vijfde van de 87 landen, waaronder Rwanda, Malawi, Mexico en Bangladesh, is er in geslaagd om het terugdringen van kindersterfte in alle lagen van de bevolking te verminderen.  Dit toont aan dat rechtvaardig beleid leidt tot rechtvaardige kansen voor alle kinderen. Het rapport adviseert toenemende actie op drie belangrijke speerpunten:

  1. Investering in kosteneffectieve en impactvolle medische zorg in afgelegen gebieden
  2. Terugdringen van oorzaken van kindersterfte zoals armoede, leefomstandigheden, toegang tot kwalitatief goed onderwijs en het versterken van de positie van vrouwen.
  3. Een adequate verdeling en toezicht op de besteding van overheidsmiddelen, waardoor het zwaartepunt van investering komt te liggen op achtergebleven gebieden. 

Het nieuwe raamwerk dat de huidige millenniumdoelen zal vervangen, wordt in september 2015 goedgekeurd in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Hierin moeten ambitieuze doelstellingen worden opgenomen ten aanzien van kinder- en moedersterfte, aldus Save the Children. Deze doelen moeten er zorg voor dragen dat zelfs de armste, meest gemarginaliseerde en achtergestelde kinderen gelijke kansen krijgen om te overleven.
 
Kraan: “In een rechtvaardige wereld mag het niet uitmaken dat de plek van je wieg bepaalt hoe groot je overlevingskansen zijn. Het is een schandaal dat deze rechtvaardigheid anno 2015 nog steeds niet gerealiseerd is waardoor bijvoorbeeld voor kinderen uit de Islas de Bahia regio de kans om te overlijden 3,5 keer zo groot is om te sterven als hun landgenootjes in andere regio’s. Sinds 2006 is deze ongelijkheid aanzienlijk gegroeid. 

Download het rapport hier.