Gevlucht, maar nog steeds niet veilig

1 op de 4 kinderen in Syrië loopt het risico een psychische aandoening op te lopen. Maar ook de kinderen die het oorlogsgeweld zijn ontvlucht, hebben het nog steeds zwaar. Zoals de 9-jarige Aden. Hij woont nu met zijn familie in Libanon en wordt daar gepest door Libanese leeftijdgenootjes. Save the Children helpt kinderen zoals Aden en hun ouders. 

“Libanese kinderen noemen me een hond en beschuldigen mij ervan dat ik aanslagen pleeg,” vertelt Aden. “Vaak rennen ze met zijn allen achter me aan en als ze me te pakken krijgen, slaan ze me.” Adens moeder Imani maakt zich zorgen over het gepest. “Al mijn kinderen zijn weer gaan bedplassen.” Aden woont na zijn vlucht uit Syrië met zijn vader, moeder en drie broertjes en zusjes in een klein appartement  in de Libanese stad Tripoli. Zijn vader mag geen officiële baan hebben en verdient alleen af en toe wat als dagloner. Soms krijgt hij zelfs daar niet voor betaald. Daarom heeft het gezin moeite de eindjes aan elkaar te knopen. “We zijn niet gelukkig in Libanon”, vertelt Aden. 

Rapport ‘Childhood in the Shadow of War’
Aden is één van de meer dan 200 kinderen die door Save the Children is gevraagd naar zijn ervaringen in zijn nieuwe land. Veel kinderen uit Syrië en Irak voelen zich ook na hun vlucht niet veilig, zo valt te lezen in het rapport ‘Childhood in the Shadow of War’. “Deze kinderen zijn al getraumatiseerd door wat ze thuis hebben meegemaakt en daar komen nu nieuwe stresssituaties bij”, vertelt Ian Rodgers van Save the Children Libanon. “Velen gaan maanden, soms jaren niet naar school. Anderen lijden onder de spanningen en de armoede thuis, worden gediscrimineerd of lopen het risico te jong uitgehuwelijkt te worden of als goedkope arbeidskracht ingezet te worden. Dit alles heeft grote gevolgen voor hun psychische gesteldheid.” 

Psychologische hulp belangrijk 
Er een groot gebrek aan kinderpsychologen en andere professionals in de buurlanden van Syrië, waar vele vluchtelingen onderdak vinden. “Dat baart mij grote zorgen”, aldus Rodgers. “Kinderen die geen psychologische hulp krijgen, kunnen agressief of depressief worden of allerlei fobieën ontwikkelen”, verduidelijkt psycholoog Reem Nasri. “Daarom is behandeling zo belangrijk.” Nasri, werkzaam voor Save the Children in Libanon, heeft praatgroepen opgezet voor Syrische ouders. Daarin leren ze hoe ze moeten reageren op het gedrag van hun kinderen. “Het gedrag van mijn kinderen is erg veranderd”, vertelt Hanan, een van de deelnemers aan de praatgroep. “Ze zijn vaak agressief. Inmiddels weet ik dat ik dan niet boos moet worden, maar ze juist moet proberen te kalmeren en te knuffelen.” 

Veilige speelplek 
Kinderen zoals Aden kunnen terecht in een speciaal centrum van Save the Children in Tripoli, waar ze kunnen zingen, spelen en weer even kind zijn. “Ik merk dat het de vluchtelingenkinderen goed doet om hier te zijn. Ze ontmoeten leeftijdgenoten die in dezelfde situatie zitten en dat schept een band”, aldus Ahmed, een van de medewerkers van het kindercentrum. Ook krijgen kinderen psychologische hulp. En we proberen Syrische en Libanese kinderen bij elkaar te brengen, zodat ze elkaar leren kennen en waarderen. Voor Aden is het nog niet zover. Daarom zou hij het liefst teruggaan naar Syrië.  “Maar dat kan niet, want de oorlog gaat maar door. Elke dag gaan er mensen dood. Op dit moment heb ik niets om naar terug te keren. Wat mij het meest gelukkig zou maken, is een einde aan de oorlog.” 

Help kinderen als Aden! Doneer nu