Hulp voor slachtoffers droogte Ethiopië

Ethiopië kampt met de ergste droogte in 50 jaar. Door het uitblijven van regen zijn oogsten mislukt en is vee gestorven. Ruim 10 miljoen mensen, van wie meer dan de helft kinderen, hebben dringend voedselhulp nodig. Save the Children verstrekt voedsel, water en medicijnen en ondersteunt families die hun inkomstenbron zijn verloren.

Het aantal mensen dat voedselhulp nodig heeft, is nu al groter dan in 2011, toen de Hoorn van Afrika ook leed onder aanhoudende droogte. En de verwachting is dat hun aantal in 2016 nog verder toeneemt. Bijna 400.000 kinderen lopen het risico om zwaar ondervoed te raken, met alle nadelige gevolgen van dien voor hun mentale en fysieke groei en ontwikkeling. Als hulp te laat komt, zullen sommigen zelfs overlijden.  

El Niño
Normaal gesproken komt een extreme droogte maar eens in de 10 jaar voor, maar nu zijn er in Ethiopië door de klimaatverandering de afgelopen tien jaar al drie van zulke periodes geweest. De extreme droogte van dit jaar wordt voornamelijk veroorzaakt door het weerfenomeen El Niño. Daardoor is er begin van dit jaar geen regen gevallen, en zijn in sommige gebieden ook -voor het eerst sinds 1989- de zware zomerregens uitgebleven. Dezelfde El Niño zal waarschijnlijk op korte termijn in andere delen van Ethiopië juist voor overstromingen zorgen. 

Internationale hulp
De Ethiopische overheid heeft bijna 2 miljard dollar vrijgemaakt om de voedselcrisis het hoofd te bieden, maar de omvang van het probleem is zo groot dat ze het niet alleen af kan. Save the Children ondersteunt de Ethiopische overheid in 101 van de 142 zwaarst getroffen districten. We verstrekken voedsel, schoon drinkwater en medicijnen. Ook trainen we lokale gezondheidwerkers in het opsporen van ondervoeding en geven we ondervoede kinderen extra voedingssupplementen en speciale, zeer voedingsrijke, pindakaaspasta. Daarnaast ondersteunen we families die hun vee en landbouwgewassen zijn verloren met cash-for-work projecten.  

Klimaattop Parijs 
“Op dit moment praten wereldleiders in Parijs over een oplossing voor het klimaatprobleem. Laat de ergste droogte in 50 jaar in Ethiopië het moment zijn om wakker te worden en in actie te komen voordat het te laat is”, aldus John Graham, directeur van Save the Children in Ethiopië. “Het is veel goedkoper om tijdig maatregelen te nemen, dan te wachten totdat de crisis op zijn hoogtepunt is. Maar het allerbelangrijkste: Als we nu ingrijpen, kunnen we levens redden.”     

Steun ons, zodat wij nog meer ondervoede kinderen kunnen helpen!