Maak meer werk van strijd tegen ondervoeding

De uitbanning van honger in de wereld ligt binnen het bereik van de volgende generatie. De Nederlandse regering blaast hoog van de toren, maar levert nog geen boter bij de vis. Onze directeur Pim Kraan vandaag in de Volkskrant.

Vandaag (16 oktober) is het Wereldvoedseldag. Het feit dat wereldwijd één op de negen mensen ondervoed is, onderstreept hoe belangrijk het is om steeds opnieuw aandacht te vragen voor dit onderwerp. Ondervoeding eist immers meer slachtoffers dan aids, tuberculose en malaria samen. Vooral kinderen vormen een kwetsbare groep. Maar liefst 45% van alle sterfgevallen onder kinderen jonger dan vijf jaar is toe te schrijven aan ondervoeding.

Pim Kraan roept, als directeur van de Nederlandse tak van 's werelds grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie, de regering en de Tweede Kamer op om juist nu het voortouw te nemen en het slepende onrecht van ondervoeding de wereld uit te helpen. Lees hier het volledige opinie-artikel.