Meer dan de helft van alle militaire aanvallen op scholen vindt plaats in Syrië

Meer dan de helft van alle aanvallen op scholen wereldwijd vond in de afgelopen vier jaar plaats in Syrië, zo blijkt uit een recente analyse van Save the Children.  Het onderzoek, Education under Attack, toont aan hoe scholen in Syrië lukraak gebombardeerd en verwoest worden, gebruikt worden voor militaire doeleinden of veranderen in martelkamers en opslagplaatsen voor wapens.

In de afgelopen vier jaar zijn er meer dan 4.000 aanvallen geweest op scholen in Syrië. In de afgelopen 18 maanden zijn er maar liefst 51 aanvallen geregistreerd op scholen in Syrië die Save the Children ondersteunt.

Net zoals op meer plekken in de wereld, begint ook in Syrië in september het nieuwe schooljaar. “Tussen de 2,1 en 2,4 miljoen miljoen kinderen zijn in Syrië door het geweld uit de schoolbanken verjaagd. Hiermee staan de onderwijskansen van een hele generatie op het spel. Wanneer ouders zich elke dag moeten afvragen of hun kinderen weer levend naar huis zullen komen, is het niet verwonderlijk dat ouders hun kinderen thuis houden." zegt Pim Kraan, directeur van Save the Children.

Dagelijks naar school gaan was voor Syrische kinderen vanzelfsprekend. Momenteel gaat slechts 17% van de ontheemde kinderen in Syrië naar school, in sommige onrustige regio’s zelfs maar 6%. Bombardementen dwingen veel scholen hun lessen dagenlang of soms zelfs wekenlang op te schorten of om klaslokalen te verhuizen naar ondergrondse kelders.

Syrische kinderen groeien op zonder veilig thuis, zonder onderwijs of kans op perspectief. Zij lopen het risico een verloren generatie te worden. Een generatie die hard nodig is voor de wederopbouw van het land en het versterken van de stabiliteit in de regio.