Prinses Viktória benoemd tot beschermvrouwe van Save the Children Nederland

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Viktória de Bourbon de Parme is door Save the Children benoemd tot beschermvrouwe.

Prinses Viktória zal zich in gaan zetten voor de rechten van kinderen wereldwijd. Hiermee volgt zij Prinses Juliana, de grootmoeder van haar echtgenoot prins Jaime, op die in 1980 aan de wieg stond van Save the Children in Nederland en tot haar overlijden erevoorzitter was van de kinderrechtenorganisatie.

Prinses Viktória: “Ik ben zelf vorig jaar moeder geworden en realiseer me sindsdien nog meer hoe kwetsbaar kinderen zijn. Save the Children is ’s werelds grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie, die zowel noodhulp als structurele hulp verleent in ruim 124 landen. Het is voor mij een grote eer dat ik dit werk mag ondersteunen.”

Ter voorbereiding reisde prinses Viktória naar de sloppenwijken van New Delhi, India. Prinses Viktória: “De reis naar India heeft mij diep geraakt. De leefomstandigheden in de sloppenwijken zijn zwaar. Kinderen zijn ondervoed, gaan niet naar school en worden geconfronteerd met bedreigende situaties. De projecten die we hebben bezocht pakken al deze verschillende problemen aan. Het was mooi om te zien dat met aandacht voor gezondheid, scholing en veiligheid de ruimte ontstaat voor de kinderen om zichzelf te ontwikkelen.”

Prinses Viktória zal zich als beschermvrouwe onder andere richten op het extern uitdragen van de kernwaarden van Save the Children en het verbinden van het bedrijfsleven en de politiek aan de doelstellingen van de kinderrechtenorganisatie. Pim Kraan, directeur van Save the Children in Nederland vult aan: “Tijdens onze reis naar India ben ik onder de indruk geraakt van de warmte, betrokkenheid, bescheidenheid en kennis van prinses Viktória. Deze eigenschappen zijn kenmerkend voor de wijze waarop zij zich, als de meest zichtbare vrijwilliger in onze organisatie, in zal zetten als een verbindende factor tussen het bedrijfsleven, de overheid, particulieren en collega-organisaties.”