Ruim 3.300 alleenstaande kinderen staken dit jaar de Middellandse Zee over

Sinds begin dit jaar zijn ten minste 3.358 kinderen zonder ouders of toezicht via een gevaarlijke reis de Middellandse zee overgestoken en hebben voet aan wal gezet in Italië. Save the Children roept EU-regeringsleiders op hun verantwoordelijkheid te nemen in de zorg voor en bescherming van deze groep kwetsbare kinderen, in het bijzonder slachtoffers van mensenhandel en geweld.

Mensenhandelaren vormen namelijk het grootste risico voor deze alleenstaande kinderen, die gedwongen worden tot arbeid, drugshandel, huishoudelijk werk en prostitutie. Save the Children sprak met 7 alleenstaande Nigeriaanse meisjes, die afgelopen maandag aankwamen in Italië. De meisjes gaven aan dat ze geen geld  hadden betaald voor hun reis en dat ze niet wisten dat ze in Italië waren, waardoor het lijkt dat de meisjes zijn verhandeld.

Het is van cruciaal belang dat deze groep kwetsbare, alleenstaande  kinderen direct na aankomst worden opgevangen en  geplaatst in veilige opvangplekken. Maar de opvangcentra in Italië zijn overvol, waardoor het vinden van geschikte plekken steeds moeilijker wordt. Italië moet meer hulp krijgen van andere Europese landen in de opvang van alleenstaande kinderen, zodat zij in een passende omgeving veilig opgevangen kunnen worden conform het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind.

Save the Children biedt bescherming aan alleenstaande kinderen in de aankomst- en opvangcentra op Lampedusa en Sicilië en begeleidt deze kinderen na plaatsing in de Italiaanse gemeenschappen. De kinderrechtenorganisatie geeft daarnaast juridisch advies en ziet toe op de juiste toepassing van de kinderrechten in de opvang van minderjarigen. De meeste bootmigranten reizen door naar Rome en Milaan, waar Save the Children dagcentra en schuilplaatsen voor de nacht runt.