Save the Children blij met Nederlandse steun voor veilige scholen

Deze Richtlijnen sporen strijdende partijen aan om scholen niet voor militaire doeleinden te gebruiken. Het militaire gebruik van scholen is een wereldwijd probleem en vraagt daarom om een mondiale oplossing. Save the Children vindt dat de Richtlijnen, die concrete aanwijzingen bevatten voor partijen in conflict over hoe om te gaan met scholen, een belangrijk onderdeel zijn van die oplossing. Wij riepen minister Koenders van Buitenlandse Zaken daarom al geruime tijd op zijn steun uit te spreken. Met succes.

Save the Children hoopt ook dat minister Koenders andere landen zal oproepen hun steun voor de Richtlijnen uit te spreken. Die steun is hard nodig om van deze Richtlijnen een succes te maken en zo veiligheid te bieden aan kinderen in oorlog.

Onderwijs is een van de speerpunten van Save the Children. In twee├źntwintig landen zetten wij ons momenteel in voor de bescherming van onderwijsinstellingen en voor de veiligheid en de goede opleiding van kinderen. Achtentwintig miljoen kinderen in conflictgebieden kunnen nu niet naar school. Scholen zijn vaak militair doelwit of worden gebruikt als opslagplaats van wapens. Kinderen lopen het gevaar gewond te raken, om het leven te komen of slachtoffer te worden van seksueel geweld. Kortom, kinderen raken hun beschermde omgeving kwijt. En dat terwijl onderwijs hen juist structuur biedt. Bovendien leren kinderen op school vaardigheden waardoor zij zichzelf kunnen ontplooien en beschermen.

Op de Safe Schools conferentie kwamen gisteren en vandaag tientallen landen bijeen om hun steun uit te spreken voor de Richtlijnen. Het symposium wordt gesteund en mede-georganiseerd door de Global Coalition to Protect Education from Attack (GCPEA), een internationaal samenwerkingsverband waar Save the Children en een groot aantal andere kinder- en mensenrechtenorganisaties onderdeel van uitmaken.