Save the Children blijft vechten tegen ebola

Ondanks de afname van het aantal ebola-besmettingen in Liberia blijven Save the Children en andere hulporganisaties waakzaam. Per 2 februari gaan de scholen in Liberia weer open. Met ditzelfde bericht werd ook de vrees uitgesproken dat het aantal besmette kinderen veel hoger is dan tot nu toe gedacht. Voor deze én de geschatte 2.840 kinderen die één of beide ouders verloren hebben is de strijd nog niet geleden.

Ook in Sierra Leone en Guinee lijkt het aantal besmettingen gestabiliseerd. Dankzij uw hulp heeft Save the Children ruim 450.000 mensen bereikt met haar voorlichting over het voorkomen van ebola. Door middel van huis aan huis bezoeken, posters en radio uitzendingen zijn mensen beter geïnformeerd hoe ze besmetting kunnen voorkomen. Toch is het in de behandelcentra nog druk. Het nieuwe behandelcentrum in Guinee heeft sinds de opening inmiddels meer dan 244 mensen behandeld. Door nauw contact te houden met de gemeenschap draagt Save the Children bij aan het sneller traceren en identificeren van ebola-patienten.

Save the Children roept op om waakzaam te blijven. De laatste loodjes wegen het zwaarst.  Om de kinderen weer veilig terug te krijgen in de schoolbanken is nog veel werk nodig. Hygiëne protocollen moeten geïmplementeerd worden en leraren moeten worden opgeleid. Veel ouders zijn werkloos geworden, waardoor zij het schoolgeld voor hun kind niet meer kunnen betalen. Kostwinnaars moeten weer een inkomen kunnen genereren. Kinderen mogen niet langer gestigmatiseerd worden. Zij hebben bescherming en psychosociaal hulp nodig. Om dat te bieden hebben wij uw hulp nodig.

Giro555 blijft tot april 2015 open om geld in te zamelen voor de slachtoffers van ebola. Deze slachtoffers hebben uw steun nog steeds hard nodig. Doneer nu op www.giro555.nl.

Deze nationale actie is inmiddels gesloten.