Save the Children laat Afghaanse kinderen lezen!

Lezen is voor kinderen in Nederland vanzelfsprekend, maar ook Afghanistan kent van oorsprong een rijke literaire traditie. Verhalen zijn weliswaar van generatie op generatie overgedragen, maar veel Afghaanse kinderen hebben nog nooit een boek ingezien. De Taliban heeft het merendeel van deze boeken vernietigd tijdens de jarenlange, gewapende conflicten en daarmee is een grote wond geslagen in de Afghaanse cultuur.

Met een royale steun van de Nationale Postcode Loterij, de grootste goede doelenloterij van Nederland, brengt Save the Children boeken terug in het dagelijks leven van kinderen in Afghanistan. Boekenpakketten met elk 80 boeken voor verschillende leeftijden worden gebracht naar 3.000 scholen, er komen 300 bibliotheken en er komt voorlichting aan ouders en kinderen over het belang van lezen. Hiermee brengen we niet alleen een belangrijk stuk cultureel erfgoed terug, we vergroten bovendien de leesvaardigheid van kinderen. Want lezen heeft een belangrijke invloed op de ontwikkeling van kinderen: het vergroot de taalvaardigheid en brengt kinderen spelenderwijs in aanraking met onderwerpen als tolerantie en sociale vaardigheden.

Met het maken van ruim 365.000 boeken brengen we de leescultuur terug op 3.000 scholen en 3.000 plekken in de gemeenschap en verwacht Save the Children maar liefst 2,6 miljoen kinderen en hun families te bereiken!