Deskundige hulp voor ex-kindsoldaten Zuid-Soedan

Op 28 januari is een eerste groep kinderen vrijgelaten die gerekruteerd waren door David Yau Yau’s South Sudan Democratic Army (SSDA/M) Cobra Fraction. De overige kinderen zullen in de komende weken vrijgelaten worden. In totaal zullen naar schatting 2.000 tot 3.000 kinderen vrij komen. Save the Children zal deze kinderen, in samenwerking met UNICEF en VSF, begeleiden zodat ze het komend jaar kunnen re-integreren in de maatschappij.

De kinderbeschermingsdeskundigen van Save the Children zijn inmiddels aangekomen in Pibor, waar de overdracht van de kinderen zal plaatsvinden. Save the Children stelt bovendien geschikte speelmaterialen voor kinderen en jongeren beschikbaar, waaronder sport- en spelmateriaal. Deze zullen geplaatst worden in de zorgcentra waar de kinderen zullen worden ondergebracht.

Terugkeren uit een gewapende groepering naar de maatschappij kan een verwarrende en stressvolle ervaring zijn voor kinderen. Save the Children heeft veel ervaring met het werken met deze moeilijke omstandigheden, bijvoorbeeld in Myanmar, Zuid Soedan, de Democratische Republiek Congo, Liberia, Sierra Leone en Sri Lanka.

De Nederlandse Machiel Pouw, adjunct-directeur van Save the Children in Zuid-Soedan, legt uit: “Het is onze eerste prioriteit dat alle kinderen vrijgelaten worden en dat deze kinderen de bescherming krijgen die ze nu hard nodig hebben om terug te keren in de samenleving. Hierbij moeten zowel de korte als de lange termijn behoeftes van de kinderen in acht worden genomen, zodat het risico op her-rekrutering en andere onveilige situaties voorkomen worden.”

Save the Children in Nederland heeft € 10.000,- beschikbaar gesteld uit haar KinderNoodhulp Fonds om de begeleiding van de vrijgelaten kinderen mede te realiseren. Dit is mogelijk dankzij de donaties van particulieren en bedrijven aan dit fonds.

Het is de verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap, overheids- en andere gewapende partijen om de rekrutering en inzet van kinderen in gewapende conflicten en groeperingen een halt toe te roepen. Save the Children roept overheden en andere partijen in het conflict op om hun plichten conform internationale humanitaire en mensenrechten wetgevingen ten uitvoer te brengen, zodat kinderen in Zuid Soedan veilig op kunnen groeien.