Vaderschap in de wereld

Op woensdag 17 juni jl. is in Amsterdam het rapport ’State of the World’s fathers 2015’ aangeboden aan Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Roelof van Laar (voorzitter van het Meerpartijen Initiatief). Dit internationale onderzoek is een initiatief van de wereldwijde campagne MenCare, waarin Save the Children en het Nederlandse kenniscentrum seksualiteit Rutgers een belangrijke rol spelen. Het rapport maakt een vergelijking tussen vaderschap in landen overal ter wereld met als doel om van elkaar te leren hoe het beter kan. Zo weten we dat mannen die meer betrokken zijn bij de opvoeding van hun kinderen economisch welvarender zijn en minder geweld gebruiken.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken financiert het MenCare+ programma in vier landen. In Brazilië, Zuid-Afrika, Rwanda en Indonesië worden mannen betrokken bij de oplossing om geweld tegen vrouwen tegen te gaan en ze de ruimte te geven om hun vaderschapsrol op te pakken. Belangrijk in dit programma is het opbouwen van kennis over hoe mannen en jongens het best te betrekken bij de opvoeding van hun kinderen.

Met dit rapport wil Save the Children meer aandacht vragen binnen het SRGR beleid (seksuele en reproductieve gezondheid) van minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) voor de positieve rol die vaders kunnen spelen voor vrouwen, kinderen en de samenleving als geheel.
 

Klik hier om een samenvatting van het rapport State of the World’s fathers 2015’ te lezen.