Vijfpuntenplan Save the Children voor EU-ministers om vluchtelingencrisis aan te pakken

De ministers van Binnenlandse Zaken van de Europese Unie komen vandaag, 14 september in Brussel bijeen om te praten over een alomvattend plan voor het oplossen van de grote vluchtelingenstroom in Europa. Alleen al dit jaar hebben 380.000 mannen, vrouwen en kinderen de gevaarlijke reis gewaagd naar het veilige Europa.

Het vijfpuntenplan van Save the Children omvat voorstellen over het herverdelen en hervestigen van vluchtelingen, meer hulp aan landen in de regio, het voortzetten van zoek- en reddingsacties op zee, het opzetten van een systeem van veilige vluchtroutes naar Europa en extra opvangcentra voor asielzoekers in alle EU-lidstaten.

Volgens ruwe schattingen stierven in 2015 al minstens 2.850 mensen tijdens de hachelijke oversteek naar het veilige Europa, waaronder duizenden kinderen op de vlucht voor bommen, kogels en folteringen in oorlogsgebieden zoals Syrië.

Pim Kraan, directeur van Save the Children: "Alle Europese lidstaten hebben het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind ondertekend. Ook Nederland. Europa’s Ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie kunnen nu hun collectieve plicht nakomen voor vluchtelingen en, meer in het bijzonder, de kinderen onder hen. Het vijfpuntenplan van Save the Children pakt niet alleen de vraag aan hoe we een veilige plek moeten creëren voor hen die voor hun veiligheid zijn gevlucht naar Europa. Maar het zet ook uiteen hoe we de achterliggende oorzaken bij de bron van het conflict moeten aanpakken."

Save the Children doet een dringend beroep op alle EU-regeringen om te komen tot menswaardige oplossingen in Europa en daarbuiten:

  1. Voortzetting van zoek- en reddingsacties op de Middellandse Zee;
  2. Instelling van veilige en legale vluchtroutes naar Europa om de mensenhandel en mensensmokkel tegen te gaan;
  3. Opschaling van het aantal ontvangst- en opvangcapaciteit
  4. Hervestiging en herverdeling van vluchtelingen over Europa, met bijzondere aandacht voor kinderen;
  5. Ontwikkelen van plannen -inclusief voldoende hulp- voor de landen waarvandaan mensen vluchten, plus het adresseren van de achterliggende oorzaken van de migratie.