5 jaar oorlog in Syrië

Een kwart miljoen kinderen in Syrië leeft in belegerd gebied, afgesloten van de buitenwereld. Ze hebben te weinig te eten en geen toegang tot schoon drinkwater, medicijnen en medische zorg. 

“Kinderen sterven door een gebrek aan voedsel en medicijnen”, zegt Pim Kraan, directeur  van Save the Children. “Niet alleen in Madaya, maar in zeker 17 steden die van de buitenwereld zijn afgesloten, betalen kinderen de prijs voor de afwachtende houding van de rest van de wereld.”    

In het rapport ‘Childhood under Siege’ dat Save the Children vandaag heeft gepubliceerd, staan de verhalen van deze kinderen en hun ouders. Zo vertelt Rihab*, een moeder uit Oost-Ghouta: “In onze stad regeert de angst. Kinderen en volwassenen vrezen de dag dat ook zij zullen sterven.”    

Gras eten 
Ook de 10-jarige Rami* vertelt over zijn leven. Twee maanden geleden is hij met zijn familie gevlucht uit de belegerde stad Deir Ezzor en nu wonen ze in een vluchtelingenkamp in de Bekavallei in Libanon. “Maandenlang lag onze stad onder vuur. Elke dag weer. Het was te gevaarlijk om buiten te spelen, dus mijn jongere broertjes en zusje en ik zaten de hele dag binnen. Er was zo weinig voedsel, dat we gras moesten eten om de honger te verdrijven. Gelukkig is het ons uiteindelijk gelukt om weg te komen. Hier in Libanon voel ik me veilig. Ik hoop snel weer naar school te kunnen gaan. Maar wat ik het allerliefste zou willen, is dat de aanvallen op Deir Ezzor stoppen.”

Helpen met gevaar voor eigen leven 
Save the Children ondersteunt sinds 2013 verschillende lokale partners die met gevaar voor eigen leven hulp bieden in belegerde en andere moeilijk bereikbare gebieden. Samen verstrekken we voedsel- en hygiënepakketten, zorgen we dat kinderen naar school kunnen blijven gaan, richten we veilige speelplekken in, repareren we drinkwatersystemen en bieden we psychosociale steun aan kinderen met trauma’s. Tot nu toe hebben we meer dan 500.000 kinderen in belegerde en moeilijk bereikbare gebieden kunnen helpen. Maar we zouden graag nog meer kinderen en volwassen willen helpen. Uw bijdrage kan daarbij een groot verschil maken. Maak daarom vandaag nog uw bijdrage over! 

Meer hulp nodig
Het huidige staakt-het-vuren biedt kansen. Zo hebben verschillende hulpkonvooien hun weg weten te vinden naar de getroffen bevolking. Maar er is meer nodig om een einde te maken aan het lijden. Bovendien mogen cruciale hulpgoederen zoals babymelkpoeder, Plumpy’Nut voor ondervoede kinderen en bepaalde medicijnen en medische hulpmiddelen niet geleverd worden en mogen inwoners de belegerde steden nog steeds niet uit voor acute medische hulp. Daarnaast bereiken ons dagelijks berichten over schendingen van de wapenstilstand, waardoor bijvoorbeeld in Oost- Ghouta slachtoffers zijn gevallen. “Daarom roepen wij alle strijdende partijen op de wapens neer te leggen,” aldus Kraan. “Want genoeg is genoeg.” 

*Om veiligheidsredenen zijn de namen van de geïnterviewden veranderd