5 jaar oorlog in Syrië: een verloren generatie

Precies vijf jaar geleden brak de oorlog uit in Syrië. Sindsdien zijn 11 miljoen mensen op de vlucht geslagen, een onzekere toekomst tegemoet. Ze lieten achter wat ze hadden: hun huizen, hun geliefden en hun opleiding. Veel kinderen kampen met de psychische gevolgen van de oorlog en de ontberingen tijdens de vlucht.

Vandaag en morgen staat Save the Children stil bij vijf jaar oorlog, en vragen we aandacht voor de verwoestende gevolgen. Daarom zetten we deze dagen Twitter, Facebook en Instagram open voor Syrische jongeren. Ze gaan vanuit het vluchtelingenkamp Za’atari via een live verbinding in op vragen en vertellen over hun leven tijdens de oorlog, hun vlucht en het leven in het kamp. Op Facebook en Twitter zijn de discussies te volgen via #SaveSyriasChildren en #ZaatariLive.

Aandacht blijft nodig, want door de oorlog kunnen 2,1 miljoen kinderen in Syrië niet naar school. Meer dan 6.000 scholen zijn vernietigd, beschadigd of worden gebruikt voor militaire doeleinden, en 52.000 leraren zijn gevlucht. 

Om ervoor te zorgen dat kinderen op de vlucht toch psychosociale hulp, bescherming en onderwijs krijgen, is de politiek nodig. Daarom is Save the Children samen met de organisaties Unicef, War Child en World Vision dinsdagmiddag naar de Tweede Kamer gegaan. Samen hebben we Kamerleden gevraagd om bij de gesprekken die ze voeren en de oproepen die ze doen, altijd de rechten van kinderen mee te nemen. 

“2,1 miljoen kinderen gaan niet naar school, daar maken we ons grote zorgen over”, hield Save-directeur Pim Kraan de Kamerleden voor. “Een Syrische vader vertelde dat zijn zoon niet kan rekenen, maar wel het verschil hoort tussen een Kalashnikov en een ander geweer. Als u denkt aan uw eigen kinderen dan zult u het met me eens zijn: een onderwijsachterstand van vijf jaar maak je niet meer goed. We dringen erop aan dat u zich inzet voor extra bescherming en onderwijs voor kinderen, tijdens het conflict en op de vlucht.”

Voor kinderen zijn de eerste vijf levensjaren enorm belangrijk. Dan ontwikkelen ze zich, leren ze leren, spelen en met anderen omgaan. De achterstand die ze die eerste jaren oplopen, blijft ze voor de rest van hun leven achtervolgen. Zonder goed onderwijs lopen oudere kinderen het risico dat ze moeten gaan werken, worden uitgehuwelijkt of worden gerekruteerd door gewapende groepen. 

Een hele generatie kinderen is de kans op een goede toekomst aan het verliezen. Daar moeten we ons tegen verzetten. Door te zorgen voor  toegang tot onderwijs en ziekenhuizen, door ervoor te strijden dat scholen niet langer doelwitten zijn, en door te werken aan innovatieve manieren van onderwijs.

Zodat zelfs kinderen op de vlucht zicht houden op de een toekomst.