Aandachtspunten voor een effectief en kindgericht armoedebeleid

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het armoede- en schuldenbeleid. Het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting onder kinderen in Nederland is en blijft een grote uitdaging. Het is van groot belang dat kinderen zich kunnen ontwikkelen en kunnen meedoen in de samenleving. Volgens de laatste cijfers van het CBS groeien in Nederland maar liefst 131.000 minderjarige kinderen op in een gezin met een langdurig laag inkomen. Dat komt neer op 4,5 procent van alle kinderen. 421.000 kinderen lopen een risico op armoede. De gevolgen van armoede voor kinderen zijn, ook op lange termijn, groot. Het tegengaan van kinderarmoede en sociale uitsluiting is dan ook essentieel.

Brief aan Nederlandse politici

Samen met Defence for Children hebben we een brief aan Nederlandse politici geschreven, waarin we verschillende punten op het gebied van kinderarmoede aan de orde stellen. Bijvoorbeeld het Kindpakket  (een vergoeding voor binnen- en buitenschoolse activiteiten voor kinderen in armoede, zoals vouchers voor schoolspullen en kleding, contributies voor de sportvereniging en sportattributen) dat volgens ons door alle gemeenten aangeboden moet worden aan kinderen in armoede. Het zou niet zo mogen zijn dat de gemeente waarin een kind woont, bepalend is voor de hulp waar hij of zij aanspraak op kan doen. 

Jongerenparticipatie

Ook vindt Save the Children dat kinderen moeten kunnen meepraten, meedoen en meebeslissen over zaken die hen aangaan. Gemeenten moeten hun verplichting rondom kind- en jongerenparticipatie, zoals vastgelegd in het internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind, nakomen. De gemeentes kunnen hierbij door ons worden ondersteund middels de jongerendenktank: een door ons ontwikkelde en geteste aanpak, waarin kinderen en jongeren betrokken worden bij de totstandkoming en invulling van het gemeentelijk armoedebeleid.In dit project leren jongeren hoe gemeentelijk beleid tot stand komt, op welke wijze zij hun stem kunnen laten horen en wat hen dit oplevert. Zij doen hierbij praktische en creatieve vaardigheden op en brengen een concreet gemeentelijk armoedeprobleem in kaart. De resultaten van de jongeren worden gepresenteerd aan gemeentelijke beleidsmedewerkers. Zij koppelen op hun beurt terug aan de jongeren hoe hun ideeën zijn toegepast. 

Jongerendenktank ´Beeldspraakmakend´ in Utrecht

Onlangs heeft een jongerendenktank van Save the Children ’Beeldspraakmakend’ in Utrecht meegedacht over de activiteiten, werking en promotie van de U-pas (kortingspas voor minima). Het advies van de jongeren wordt meegenomen in het aanbestedingsproces van de nieuwe pas. Wethouder Everhardt van Utrecht was zeer enthousiast over het project en zei “Dit smaakt naar meer!”. Save the Children zou graag zien dat in alle gemeenten gebruik wordt gemaakt van jongerendenktanks. 

Alhoewel we de betrokkenheid en inzet van het kabinet waarderen voor de bevordering van een effectief en kindgericht armoedebeleid, blijven we kritische vragen stellen daar waar zaken (nog) niet goed zijn geregeld.