Code rood voor droogte in Ethiopië: Ondervoeding dreigt voor 6 miljoen kinderen

Door de ergste droogte in 50 jaar hebben 10,1 miljoen Ethiopiërs, van wie 6 miljoen kinderen, dringend voedselhulp nodig. Kinderen zijn het meest kwetsbaar: circa 400.000 kinderen lopen het risico om zwaar ondervoed te raken, met alle nadelige gevolgen van dien voor hun mentale en fysieke groei en ontwikkeling. Als hulp te laat komt, zullen sommigen zelfs overlijden. 

John Graham, landendirecteur van Save the Children Ethiopië: “In de 19 jaar dat ik in dit land woon, heb ik nooit eerder zo’n ernstige droogte meegemaakt. Er zijn op dit moment twee humanitaire crises in de categorie ‘code rood’, de ergste soort: de droogte in Ethiopië en de oorlog in Syrië. Helaas blijft de hulp voor Ethiopië ver achter bij de noden.”  

Pim Kraan, directeur van Save the Children Nederland, vult aan: “Ondervoeding kost  jaarlijks 3,1 miljoen kinderen onder de 5 jaar het leven, meer dan malaria, hiv/aids en tbc tezamen. Behalve over de 400.000 Ethiopische kinderen die nu al grote risico’s lopen, maken we ons ook zorgen over de naar verwachting 350.000 baby’s die binnen nu en een half jaar geboren zullen worden. Zwangere en zogende vrouwen en hun pasgeborenen hebben dringend medische zorg en bijvoeding nodig.”   

Save the Children werkt wereldwijd aan het tegengaan van ondervoeding. In Ethiopië hebben we tot nu toe 2,1 miljoen mensen geholpen aan voedsel, water en medicijnen en ondersteunen we families die hun inkomstenbron zijn verloren. Ondervoede kinderen krijgen Plumpy’nut, een speciale proteïnerijke en energiegevende voeding voor zwaar ondervoede kinderen.