Eindrapportage ramp Filipijnen

Exact 2,5 jaar jaar na de verwoestende tyfoon Haiyan (op 8 november 2013) kijken mensen in de Filipijnen weer vooruit en kunnen zij de draad oppakken. Maar hoe zijn ze daar gekomen? Hoe heeft de hulpverlening daaraan bijgedragen? Lees door, en klik op de eindrapportage van de Nederlandse hulporganisaties voor een gedetailleerd beeld.

Direct na de ramp kwam noodhulp op gang. Focus lag hier op slachtoffers zo snel mogelijk van voedsel, drinkwater, tijdelijk onderdak en medische zorg te voorzien. Na de noodhulpfase begon de fase van wederopbouw. Het herstel van huizen en scholen, van drinkwater- en gezondheidsvoorzieningen en van inkomstenbronnen valt hier bijvoorbeeld onder. De wederopbouwfase ging geleidelijk over in een fase van verder herstel via het building back better-principe en van disaster risk reduction: het voorbereid zijn op toekomstige rampen. Met geld van Giro555 werden tot eind 2015 projecten uitgevoerd.

Op zoek naar een snel, kort overzicht rondom de hulp in de Filipijnen? Bekijk dan de interactieve tijdlijn. Hierin ziet u video’s, foto’s en artikelen van highlights in de actie en hulpverlening van de ramp tot nu.

Als u liever een gedetailleerd beeld heeft, kunt u de eindrapportage over de uitgaven van de Giro555 hulpgelden downloaden. Deze rapportage bevat een financieel en verhalend rapport en is gepubliceerd op 10 mei 2016. Ook de oudere rapportages; die van 3, 9 en 21 maanden kunt u hier vinden.