Eurochild: Waardering Nederlandse inzet voor kinderen, maar nog veel te winnen

Na afloop van het Nederlandse EU-voorzitterschap, dat werd uitgevoerd van januari tot juni 2016, heeft Eurochild (Europees netwerk ter promotie van de rechten en het welzijn van kinderen) deze week haar ‘scorecard’ gepresenteerd. Hoewel Nederland waardering krijgt voor haar inzet waar het gaat om het bestrijden van armoede onder kinderen, blijven er een aantal verbeterpunten.

Zo beveelt Eurochild de Nederlandse overheid aan een actieplan voor het bestrijden van armoede onder kinderen te ontwikkelen en het voorbehoud op artikel 26 van het VN-Kinderrechtenverdrag (het recht op sociale zekerheid) in te trekken. Hiermee kan een basis worden gecreëerd waarop alle kinderen in Nederland gelijkwaardig kunnen opgroeien. 

Riekje Camara, hoofd afdeling Lobby & Advocacy bij Save the Children: "Deze aanbevelingen zijn helemaal in lijn met de punten waar wij ons voor inzetten. Save the Children pleit al langere tijd voor het intrekken van het voorbehoud op artikel 26 vanwege de schrijnende situaties waarover wij horen, waarin jonge kinderen onvoldoende voedsel tot hun beschikking hebben of hun woning uitgezet dreigen te worden. Hoewel het Nederlandse voorzitterschap mooie resultaten heeft opgeleverd, is het nu aan de overheid om de situatie in Nederland kritisch te bekijken en ook echt de oorzaken van armoede aan te pakken in plaats van het plakken van pleisters op de wonden." 

Armoede onder kinderen in Nederland 
Volgens cijfers van het CBS groeien ook in Nederland 421.000 kinderen (1 op de 8) op in gezinnen met een laag inkomen. 131.000 kinderen groeien op in langdurige armoede. De financiële beperkingen waaraan deze kinderen zijn blootgesteld leiden niet alleen tot een gebrek aan eten, kleding of andere elementaire zaken als gas, water en licht, maar ook tot sociale uitsluiting. Daarbij is de kans dat arme kinderen in hun latere leven ook arm zijn bijna twee keer zo groot als bij niet-arme kinderen. 

Save the Children werkt samen met Defence for Children aan het versterken van de rechten van kinderen die opgroeien in een armoedesituatie.